Одлукa o продужењу рока Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Велико Градиште расписаним Одлуком Општинског већа општине Велико Градиште број: 111-2/2022-01-4 од 26.05.2022. године

На основу и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) Општинско веће општине Велико Градиште, на 54. седници одржаној дана 10.06.2022. године донело је

 

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАСПИСАНИМ ОДЛУКОМ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ БРОЈ: 111-2/2022-01-4 од 26.05.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Продужава се рок трајања јавног конкурса за за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Општине Велико Градиште расписаним одлуком Општинског већа општине Велико Градиште број: 111-2/2022-01-4 дана 26.05.2022. године, за седам дана од дана доношења ове одлуке, те ће јавни конкурс трајати до 17.06.2022. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Велико Градиште, огласној табли и на званичној интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 111-2/1/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print