Сазив 52. седнице Општинског већа за 31.05.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

52. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  31.05.2022. год. (у т о р а к)

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

1. Предлог Допуне  Програма  постављања  мањих  монтажних  објеката  привременог  карактера  у функцији  туристичке  понуде  на  Сребрном  језеру  и  Рамској  тврђави  за  период  од  2020.  године  до године („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020, 6/2021 и 4/22).

Број: 06-/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print