Сазив 50. седнице Општинског већа за 20.05.2022. годину

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

50. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  20.05.2022. год. (п e т а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ПУ  „Мајски цвет“ Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
  4. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ОК  „ВГСК“ Велико Градиште,
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Царевац,
  6. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (VIV PRODUKT).
Број: 06-31/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print