Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиштe: Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години

Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац и општина Велико Градиште расписују, у оквиру реализације Локалног акционог плана за запошљавање,

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години