Archive for month: мај, 2022

Сазив 52. седнице Општинског већа за 31.05.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

52. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  31.05.2022. год. (у т о р а к)

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

1. Предлог Допуне  Програма  постављања  мањих  монтажних  објеката  привременог  карактера  у функцији  туристичке  понуде  на  Сребрном  језеру  и  Рамској  тврђави  за  период  од  2020.  године  до године („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020, 6/2021 и 4/22).

Број: 06-/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Велико Градиште

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општинеВелико Градиште

image_pdfimage_print

Министарство унутрашњих послова: Kонкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку

Министарство унутрашњих послова данас је расписало конкурс за упис 780 полазника у Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО), за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника и то за потребе свих 27 полицијских управа у Србији.

Сви заинтересовани, који испуњавају услове за упис, могу да се пријаве до 7. јуна ове године.

Од 780 полазника Центра за полицијску обуку, 230 ће се стручно оспособљавати за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајац, 220 саобраћајни полицајац и 330 на радном месту гранични полицајац.

Кандидати за полазнике имају могућност да се приликом пријаве на конкурс изјасне за које радно место желе да прођу стручно оспособљавање.

Услови конкурса могу се наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs. 

image_pdfimage_print

Влада донирала два возила хитне помоћи Дому здравља Велико Градиште

Влада Републике Србије, у сарадњи са Министарством здравља, а у оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на Ковид-19“, определила је у овој години за Дом здравља Велико Градиште два возила хитне помоћи, и то ТИП 1 (возило за превоз пацијената за хемодијализу) и ТИП 2 (санитетско возило).

Др Љиљана Стевановић, директорка Дома здравља Велико Градиште, изјавила је да је добијено санитетско возило опремљено медицинским апаратима и пратећом опремом најновије генерације, између осталог дефибрилатором са монитором за праћење виталних функција пацијената, ЕКГ апаратом и аспиратором, што омогућује да се транспорт најугроженијих пацијената на додатну дијагностику или лечење из Дома здравља Велико Градиште у друге референтне здравствене установе у Србији обави у потпуности безбедно и квалитетно.

Што се тиче превоза пацијената на дијализу у најближи дијализни центар у Општу болницу Пожаревац, биће далеко квалитетнији и удобнијем у конфорном и климатизованом савременом возилу.

Фото: ДЗВГ

image_pdfimage_print

Сазив 50. седнице Општинског већа за 20.05.2022. годину

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

50. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  20.05.2022. год. (п e т а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ПУ  „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ОК  „ВГСК“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Царевац,
 6. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (VIV PRODUKT).
Број: 06-31/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јун

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29. и 30.06.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Радови на инфраструктури у Великом Градишту се настављају

Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је са руководством и сарадницима обишао и радове на асфалтирању улице Миодага Стокића Кикета, уградњи ивичњака на шетној стази у Белом Багрему и водоводној мрежи у Тополовнику.

Радови се изводе у оквиру Уговора о пресвлачењу и асфалтирању на територији  општине Велико Градиште, укупне вредности 36.021.348 динара, а обухватили су, већ завршено пресвачење спортског терена  у Макцу и платоа испред Дома културе у Чешљевој Бари, као и пресвлачење деоние Обале краља Петра у Великом Градишту, површине 1.793 m2 и вредности 6.331.730 динара те већ наведене радове који су у току.

image_pdfimage_print

Сазив 49. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.05.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

49. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.05.2022. год. (среда)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д  

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиштеза Месне заједнице Велико Градиште, Острово и Чешљеву Бару,
 2. Предлог Решења о именовању Координатора одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021 – 2024. године,
 3. Предлог Закључка заименовање чланова Координационог тима у циљу спровођења активности на формирању регионалне депоније,
 4. Предлог давања Сагласности Начелнику Општинске управе општине Велико Градиште за додатни рад ван радног времена код другог послодавца.

Број: 06-30/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

   Драган Милић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print

Обавештење о начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, са изменом

Поновљено, са изменом

ОБАВЕШТЕЊЕ

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА 

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022) и Одлуку о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022. години („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022).

Ово право ће моћи да оствари свака мајка за дете рођено од 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште у Србији.

Услов за ову врсту помоћи је, између осталог, да мајка први пут стиче у својину кућу или стан у Србији. Изузетно, у случају смрти мајке детета, право на ове субвенције може да оствари и отац детета.

Максималан износ средстава који се може добити је 20.000 евра (у динарској противвредности).

За изградњу куће предвиђена су новчана средства у висини до 20 одсто вредности радова на изградњи.

За куповину куће или стана, учешће државе може бити до 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

За куповину куће или стана путем стамбеног кредита, може се остварити право на средства у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Земљиште на коме је планирана изградња непокретности мора да буде у власништву подносиоца захтева, уписано у катастар непокретности без терета, и за непокретност је потребна издата грађевинска дозвола.

Кућа или стан који су предмет учешћа у куповини морају да буду у власништву продавца и уписани у катастар непокретности без терета.

Такође, у оквиру пријаве за помоћ треба доставити и доказ да су укупни приходи подносиоца захтева и супружника, односно ванбрачног партнера на месечном нивоу, на дан подношења захтева, нижи од две просечне нето месечне зараде запослених у Србији.

Захтев за новчану подршку се може поднети преко Одељења за друштвене делатности и заједничке послове – служба дечије заштите, канцеларија број 3 у Општинској управи општине Велико Градиште, Житни трг број 1, у року од годину дана од дана рођења детета.

За ближе информације можете се обратити на телефон 069/8017712, контакт особа Весна Милановић.

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– нови

Обавештење о примени Уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу,учешће у куповини, односно, куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

 Начелница
Општинске управе

Сања Стојадиновић

image_pdfimage_print

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 11.05.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Реконструкција и промена намене таванског простора постојећег стамбено-пословног објекта П+3, а на к.п.бр. 2366/384 и 2366/44 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Урбана Градња“ из Мајиловца, МБПЛ-61661476, број предмета 353-275/2022-06;
 • Стамбени објекат на кп.бр. 2242/7 К.О. Велико Градиште, инвеститора СТР И Комисион „BEST BUY 3“Иван Симић пр.Смедерево,број предмета 353-276/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2282/67, 2282/68, 2282/69 и 2282/70 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јелена Рељић, пр.Изградња стамбених и нестамбених зграда, број предмета 353-289/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/524, 2366/523 и 2366/522 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолета и Зоран из Тополовника и „Фаст Пројект“ д.о.о. из Тополовника, број предмета 353-290/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/409 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Пајић Драгише из Великог Градишта, број предмета353-291/2022-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.05.2022. године до 24.05.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.05.2022. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print