Сазив 48. седнице Општинског већа за 28.04.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

48. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28.04.2022. год. (ЧЕТВРТАК) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОпште болнице Пожаревац,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, на основу захтеваОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 4. Предлог Решења о додели средстава, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Културни центар)
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Средња школа)
 7. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (“СТЕПЕТ“ ДОО Велико Градиште)
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта (VIV PRODUK D.O.O. Велико Градиште)
 9. Предлог Решења о давању сагласност на Правилник о систематизацији радних места ЈКП Дунав Велико Градиште
 10. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу у вези са споразумним закључењем спорног односа,
 11. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22,
 12. Предлог Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22,

Број: 0629/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

   Драган Милић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print