Сазив 15. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 08.04.2022.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 8. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК)   

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца,
 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 6. Предлог Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 7. Предлог Одлукео категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Oдлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Митровић Владан из Пожаревца),
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Стокић Љубисав из Затоња),
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца),
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Александар Стаматовић из Рама),
 15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Предраг Дробњак из Београда),
 16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Љубиша Стевановић из Великог Градишта),
 20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ђорђевић Бојан из Пожаревца),
 21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Душан Ракић из Пожаревца),
 22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
 23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Брајковић Никола из Великог Градишта),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Чуде Радован из Кличевца),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда),
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца),
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца),
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Марковић Слађан из Великог Градишта),
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда),
 30. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из Великог Градишта),
 31. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из Великог Градишта),
 32. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта),
 33. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта),
 34. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда),
 35. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Димитриевски Драгана),
 36. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника),
 37. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Удружење ПУЖ),
 38. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Мишић Дејан из Острова),
 39. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Влаховић Емилија из Мраморка),
 40. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта),
 41. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта),
 42. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта),
 43. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка),
 44. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта),
 45. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Продановић Милану из Београда),
 46. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта),
 47. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Здравковић Саша из Великог Градишта),
 48. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта),
 49. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Шћекић Зоран из Великог Градишта),
 50. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта, (Зоран Здравковић из Великог Градишта),
 51. Предлог Решења о давању сагласности на нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште са јавним плаћањем,
 52. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 53. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 54. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште,
 55. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
 56. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 57. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,
 58. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 59. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 60. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште.

Напомена: Прилози за тачке од 12. до 29. су истоветни и приложени су уз тачку 12.

Број: 06-24/2022-01-1 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

image_pdfimage_print