ПУ “Мајски цвет“: Прикупљање писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 783
Датум: 18.04.2022. год.
Велико Градиште

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

оглашава

ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

 

Фискултурна сала у сутерену Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, Улица Бошка Вребалова бр. 1, улаз из Улице Вељка Влаховића, укупне површине 160 м2  искључиво за одржавање спортских и рекреативних активности, на период од 12 месеци.

 1. Почетна цена износи 500,00 динара по једном сату.
 2. Tермини који се дају у закуп су:

– понедељак од 1700  до 1800

– уторак од 1700  до 1800

– четвртак од 1700 до 1800

Минимални број термина за који се може поднети понуда је један сат недељно.

 1. На основу висине понуђене цене биће сачињена ранг листа на основу које ће по утврђеном редоследу почев од највише цене понуђачи имати право да бирају термине.  У случају да има више  истих понуђених цена додатни критеријум за избор термина биће број тражених термина .
 • Фискултурна сала даје се у закуп у ВИЂЕНОМ СТАЊУ.
 • Закуподавац није у систему ПДВ-а тако да се на закупнину не обрачунава ПДВ.
 • Право учешћа у поступку пркупљања писмених понуда имају ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА, која до 12,00 сати последњег дана рока доставе уредне пријаве.

УРЕДНА ПОНУДА, ТРЕБА ДА САДРЖИ БРОЈ И ПРЕЦИЗНО ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕРМИНА У ТОКУ ЈЕДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЛИЦЕ ПРИЈАВЉУЈЕ,  ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ КОЈА СЕ НУДИ И КОНТАКТ  ТЕЛЕФОН, КАО И:

 • ЗА ПРАВНА ЛИЦА/УДРУЖЕЊА – назив и седиште и копију решења о упису у регистар код надлежног органа,
 • ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ –фотокопију личне карте и матични број;
 • ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА – фотокопију личне карте;
 • ПУНОМОЋЈЕ – за лице које заступа подносиоца пријаве.

Писмене понуде подносе се на адресу: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште, Улица Бошка Вребалова бр 1, 12220 Велико Градиште, поштом или лично на наведеној адреси.

Јавно разматрање приспелих понуда ће се одржати осмог дана од дана објављивања огласа, у 12,30 часова.

НАПОМЕНЕ:

 • Право учешћа на јавном надметању имају само она лица која поднесу уредну понуду.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде ће се  одбацити.

 • Закуподавац задржава право да због евентуалне промене у организацији васпитно-образовног рада измени време понуђених термина.
 • Понуђач са којим буде закључен уговор о закупу одговоран је за спровођење свих прописаних заштитних мера у току трајања термина.

Пријаве се подносе у року од осам дана од дана објављивања огласа до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.

Заинтересована лица могу да изврше разгледање фискултурне сале  сваког радног дана од 7 до 14 часова. За све додатне информације  заинтересовани се могу јавити на телефонски број 012/7662-656 (од 7 до 14 часова).

Комисија за давање у закуп фискултурне сале

image_pdfimage_print