Сазив 45. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 16.03.2022.

Наоснову члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

45. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 16.МАРТ 2022. год. (СРЕДА)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште,
 2. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Љубиша из Великог Градишта),
 3. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан из Великог Градишта),
 4. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта),
 5. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта),
 6. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда),
 7. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Пауновић Радиша из Тополовника),
 8. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Мишић Дејан из Острова),
 9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Влаховић Емилија из Мраморка),
 10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта),
 11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта),
 12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Адамовић Драгиша из Великог Градишта),
 13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка),
 14. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта),
 15. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Продановић Милану из Београда),
 16. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта),
 17. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Здравковић Саша из Великог Градишта),
 18. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта),
 19. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру,(Шћекић Зоран из Великог Градишта),
 20. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта, (Зоран Здравковић из Великог Градишта),
 21. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем,(Стокић Љубисав из Затоња),
 22. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 23. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца),
 24. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Александар Стаматовић из Рама),
 25. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Предраг Дробњак из Београда),
 26. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 27. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца),
 28. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Љубиша Стевановић из Великог Градишта),
 29. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ђорђевић Бојан из Пожаревца),
 30. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Душан Ракић из Пожаревца),
 31. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
 32. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Брајковић Никола из Великог Градишта),
 33. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Чуде Радован из Кличевца),
 34. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда),
 35. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца),
 36. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца),
 37. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Марковић Слађан из Великог Градишта),
 38. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда),
 39. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 40. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 41. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште,
 42. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
 43. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 44. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,
 45. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 46. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 47. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 48. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште,
 49. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,(због обимности материјала, План је нарезан на диску),
 50. Предлог Одлуке о усвајању Плана смањења ризика за територију општине Велико Градиште, (због обимности материјала, План је нарезан на диску),
 51. Предлог Одлуке о накнади путних трошкова запослених у основним и средњим школама са седиштем на територији општине Велико Градиште,
 52. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Општинске управе општине Велико Градиште,
 53. Предлог Одлуке о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину,
 54. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 55. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 56. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по ЗахтевуМесне заједнице Рам,
 57. Предлог Извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2021. годину,
 58. Предлог Решења о усвајању Допуне обједињеног Извештаја о утрошеним средствима удружења грађана, цркава и верских заједница у 2021. години,
 59. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац,
 60. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Мајиловац на спроведен поступакјавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Мајиловац, („У срцу Стига“),
 61. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Тополовник на спроведен поступак јавног надметања ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Тополовник,
 62. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
 63. Предлог Решења о одбијању Жалбе Снежане Фелдвари из Кисиљева, на Решење Општинске управе општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022. године,као неосноване,
 64. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 52/21, тужиље Николић Маје из Великог Градишта против тужене Општине Велико Градиште,
 65. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 136/21, тужиоца Јанковић Добрице из Тополовника против тужене Општине Велико Градиште,
 66. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 754/21, тужиље Пешић Јелене из Пожаревца против тужене Општине Велико Градиште,
 67. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 02.03.2022. године,
 68. Информација – Записник о инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште, од 10.03.2022. године,
 69. Разно.

Број: 06-22/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ДраганМилић, с.р.

image_pdfimage_print