Прва награда општини Велико Градиште у области “Одговорност и владавина права“

Радна група општине Велико Градиште за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката за 2021. годину и израде буџета за 2022. годину и ове године аплицирала је по Јавном позиву за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, а на основу Јавног позива, донело одлуку о избору најбољих локалних самоуправа у претходној години.

Прва награда у области “Одговорност и владавина права додељена је општини Велико Градиште за пример добре праксе под називом „Локални антикорупцијски план (ЛАП) општине Велико Градиште за период 2021–2024”. Концепт ЛАП-а је заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће најбољим локалним самоуправама доделити средства из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе у износу од по 2.300.000 динара.

Поред средстава из фонда Министарства, а у циљу оснаживања подршке развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници Конкурса ће бити награђени и додатном рачунарском опремом (по три десктоп рачунара и три брза скенера), коју додељује Стална конференција градова и општина из средстава пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који подржава Влада Швајцарске преко Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO ”, а који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са СКГО.

image_pdfimage_print