Програм HELVETAS Swiss Intercooperation SRB у општини Велико Градиште за Одговорне локалне финансије и укључивање грађана

Радна група општине Велико Градиште за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката за 2021. годину и израде буџета за 2022. годину поднела је пријаву на Позив за подношење пријава за реализацију пакета подршке за јединице локалне самоуправе у Србији, за унапређење у области укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу, и иста је позитивно оцењена.

Церемонија потписивања Меморандума са Програмом – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана одржаће се 24. марта  ове године у Београду.

Програм ће, у периоду од 2021. до 2025. године, обезбедити подршку за пружање и спровођење:

  • Стручне подршке у изради вишегодишњих планова активности за укључивање грађана/грађанки у процесе доношења одлука о трошењу средстава из сопственог буџета (ПА УГ). ПА УГ треба да званично усвоје локалне скупштине у 20 ЛС.
  • Специјалне техничке помоћи изабраним ЛС намењене политичком вођству и општинској администрацији. Помоћ ће се пружати кроз радионице, учење на радном месту, студијске посете / размене, дизајн модела аката ЛС, менторство.
  • Подршке одабраним саветима месних заједница у примени партиципативних механизама у развоју и имплементацији развојних програма и финансијских планова одабраних месних заједница.
  • Подршке ЛС у дизајнирању и примени документа који анализирају родну перспективу и перспективу социјалне искључености у локалним политикама.
  • Подршке одабраним ЛС у примени прописаних / ревидираних и усвојених пословника и садржаја за објављивање извештаја о јавној расправи.
  • Подршке преноса искустава и иновативних пракси у друге ЛС.
  • Подршке да активно учествују у дијалогу са надлежним институцијама којим се креира и побољшава спровођење политике у области укључивања грађана/грађанки и трендовима јавног грађанског праћења квалитета и инклузивне праксе у дефинисању локалних политика. Дијалог ће бити фасилитиран од стране Програма.
  • Подршке ЛС да креирају и предложе нова електронских решења за укључивање грађана/грађанки на нивоу ЛС, чију ће израду подржавати Програм.
image_pdfimage_print