Сазив 14. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 10.02.2022.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину,
 2. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о погребној делатности на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о пијацама
 6. Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
 7. Предлог Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште
 8. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Јелисавета и Предраг Стевановић),
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Извештају о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
 11. Предлог Решења о давању сагласности Основној школи “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта на Извештај о финансијском пословању у 2021. годину бр.61 од 18.01.2022. г.,
 12. Предлог Решења о давању сагласности Средњој школи “Милоје Васић“ из Великог Градишта на Финансијски извештај за 2021. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности Основној школи “Миша Живановић“ из Средњева на Извештај о финансијском пословању у 2021. години,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2021. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2021. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Школи за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне Школе „Миша Живановић“из Средњева

Број: 06-10/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
image_pdfimage_print