Потписан Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту

У Великом Градишту данас је свечано потписан Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Агенција за управљање лукама, Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе“ и општине Велико Градиште.

Споразум је резултат претходно потписаног Меморандума о разумевању у области наутичког туризма у унутрашњим пловним путевима, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Агенције за управљање лукама.

,,Споразум који је данас потписан омогућиће почетак рада на процесу изградње марина и међународних путничких пристаништа и тиме значајно допринети унапређењу одрживог и планског развоја наутичког туризма у овом делу Србије, као и развоју туристичко-рекреативног комплекса на Сребрном језеру, где се из године у годину бележи све већи раст броја туриста и ноћења. Тренутно постоји пристан за чамце без пратећих садржаја, али Дунавом пролази све више луксузних пловила и ти туристи такође имају жељу да сврате на Сребрно језеро. Дунав овде представља и границу с Румунијом одакле долази све већи број туриста.”, рекла је министарка трговине, туризма и телекомуникација, Татјана Матић.

Она је додала да за општину Велико Градиште, изградња марине значи изузетан раст туристичког потенцијала и самим тим и већу посећеност ове општине, као и да је сигурна да ће се на овај начин дугорочно приближити домаћим и страним туристима све природне лепоте наше земље.

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић рекао је да марине представљају важан сегмент наутичког туризма и да је у претходном периоду ова област нормирана, проглашена су прва лучка подручја, док је Агенција израдила Студију развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави.

,,Студија пружа могућност за нове инвестиције и пројекте изградње марина, чиме ће се поспешити наутички туризам у Србији. Предвиђена су даља значајна улагања у марину у Великом Градишту, што ће допринети повећању прихода ове локалне самоуправе и привлачењу љубитеља наутике на исток наше земље. Интензивно ћемо радити на томе да наше будуће марине буду део наутичких карата Европе“, истакао је Перовић додавши да је Велико Градиште препознато као перспективна локација за развој марине и међународног путничког пристаништа због близине туристичких и спортских садржаја, пре свега Сребрног језера.

,,Изградња и отварање марина и нових међународних путничких пристаништа подићи ће видљивост наутичких потенцијала наше земље. Желимо да у потпуности искористимо бројне могућности Дунава за даље побољшање међународног и домаћег речног путничког саобраћаја”, закључио је Перовић.

Директор ЈВП ,,Србијаводе” Горан Пузовић истакао је да ће захваљујући овом веома значајном инфраструктурном пројекту општина Велико Градиште добити међународно путничко пристаниште и на тај начин се уврстити међу атрактивне дестинације за крузинг, као и да ће се повећати видљивост наутичких потенцијала Србијеи   иностраним туристима приближити културно-историјске знаменитости и природна богатства наше земље.

,,JВП „Србијаводе“ ће у складу са својом делатношћу учествовати у припреми потребне техничке и друге документације, вршити послове инвеститора и стручног надзора у току извођења радова како би се овај пројекат успешно реализовао”, истакао је Пузовић.

Председник општине Велико Градиште Драган Милић је напоменуо да је ово пример добре праксе која се наставља у Републици Србији и добре сарадње са Владом РС, владиним агенцијама и одељењима, како се развија Србија и како се води брига и о мањим општинама као и онима које имају потенцијала.

Он је истакао да ће се изградњом марине туристичка понуда Сребрног језера додатно унапредити, а предности које Дунав доноси потпуно искористити, те да се може очекивати раст броја гостију који посећују ову дестинацију, међу којима је све више иностраних, и да број туриста већ достиже око милион годишње.

,,Захваљујем се министарки трговине, туризма и телекомуникација госпођи Татјани Матић, директору Агенције за управљање лукама господину Вуку Перовићу и директору Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе“ господину Горану Пузовићу што су препознали ову дестинацију и што су нам помогли да заједнички изградимо марину. Надам се да ће се сарадња са Владом Србије наставити, са циљем да у будућности направимо једну туристичку понуду и једну туристичку организацију Градишта, Голупца и Пожаревца.”, закључио је Милић.

Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера. У склопу марине планирани су и објекти као што су управа, клуб, простор за смештај пловила, смештајни капацитети, комерцијални и други садржаји.