Обавештење за управнике стамбених заједница

Обавештавају се управници стамбених заједница чији је мандат почео крајем 2017. године и почетком 2018. године да прате период важења њиховог мандата сходно члану 49. став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16 и 9/2020 – др. закон).

Наведеним чланом је прописано да мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а да  по истеку времена на које је изабран може бити поново биран.

По истеку мандата управника, ако није изабран нови управник, предходно именовани је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.

У складу са чланом  23. и члана 49. Закона о становању и одржавању зграда  потребно je благовремено  извршити реизбор управника или изабрати новог, записнички то утврдити и записник уз одговарајућу пријаву, копију личне карте управника и доказ о уплати административне таксе у износу од 100,00 динара доставити у канцеларију број 1 у општини Велико Градиште како би промена била унета у Регистар стамбених заједница.

Пријаву у одговарајућој форми и инструкције за уплату административне таксе, као и све остале информације, можете добити у канцеларији број 1. и број 13. у општини Велико Градиште или путем мejл адресе  ivan.milovanovic@velikogradiste.rs

Одељење за локални економски развој

image_pdfimage_print