Обавештење “Електромреже Србије“ за власнике и кориснике непокретности у заштитном појасу далековода

“Електромрежа Србије“ обавештава власнике и кориснике непокретности у Месној заједници Велико Градиште, Општина Велико Градиште чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у висини испод фазних проводника:

ДВ 1196/1 Рудник 1 – Рудник 3, 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште
ДВ 1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште

да је:

Акционо друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Служба за одржавање ВНВ Београд започела са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и његовом проширењу, почев од 01.01.2022. године;

С тим у вези обавештавају се власници парцела да имају обавезу да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла;

Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнaд далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са овим обавештењем, повлачи порекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.