Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште – афричка куга свиња

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 88-1/2022-01-2
Датум: 04.01.2022. године
Велико Градиште

На основу члана 43. став 1. тачке 1, 2, 5, 6, 7, 10 и 11 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник РС“ број 87/2018), члана  17.  став 2. тачке 1, 2 и 3 Уредбе  о  саставу  и  начину рада штабова за ванредне ситуације   („Сл.   Гласник   РС“   бр,27/2020), Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управе за ветерину број 323-02-00734/2021-05/15 од дана 07.06.2021 годину, и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 63 и 64. Закона о ветеринарству (Службени гласник РС“ број: 91/05, 30/2010, 93/2012 и 17/2019-др. закони), члана 5, 9, 10 и 11.Правилника о мерама за рано откривање,дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести Афричка куга свиња („Службени гласник РС“ бр,32/2010), Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве откривања, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња у Републици Србији („Службени гчласник РС“ бр 58/15 и 6/2019) , Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште на I ванредној седници одржаној 04.01.2022. године,  доноси:

НАРЕДБУ 

  1. Налаже се аутопревозник „Ивић Војкан“, предузетник са седиштем у Сиракову, ПИБ102322804, матични број 55581339 да ископа јаму димензије 3x3x2 метра за укопавање лешева угинулих и еутаназираних свиња на делу кат. парц. 5513 КО Сираково воћњак 3 класе вланика Милановић Ж. Љубише из Сиракова потез „Мочило“ у општини Велико Градиште
  1. Покопавање лешева угинулих и еутаназираних свиња извршити са минималном дебљином земљишта изнад лешева 0.5 метара.
  1. Забрањује се организовање сточних пијаца на територији општине Велико Градиште због појаве заразне болести животиња – Афричке куге свиња.
  1. Налаже се власницима фарми и власницима свиња на територији општине Велико Градиште да се морају придржавати мера која је прописало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину – Браничевски управни округ број: 323-02-00734/2021-05/60 од 31.12.2021. год.
  1. Налаже се Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове да у насељима: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Печаница, Десине, Ђураково, Поповац, Тополовник, Кисиљево, Бискупље, Затоње, Острово и Рам да на видним местима истакне обавештење о појави и мерама заштитеод заразне болести код животиња – афричке свињске куге и обавештење о наређеним мерама Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

      Командант штаба за ванредне ситуације
     Драган Милић

image_pdfimage_print