Archive for month: јануар, 2022

Oдржан састанак у вези безбедносне ситуације и припреме за туристичку сезону у општини Велико Градиште

У Великом Градишту данас је одржан састанак представника општине Велико Градиште, Полицијске управе Пожаревац, Полицијске станице Велико Градиште и Агенције за безбедност у саобраћају у вези безбедносне ситуације и припреме за туристичку сезону у овој локалној самоуправи.

Како је оценио председник општине Драган Милић, ситуација је, с обзиром на велики проток туриста као и близину значајног броја туристичких дестинација, али и пандемије короне која је задржала домаће госте у земљи, веома добра и без проблема. Ово захваљујући преданом раду полиције у Градишту, на челу са тадашњим начелником Полицијске станице, а садашњим Полицијске управе у Пожаревцу Дарком Пајкићем, за коју сматра да треба да буде више рангирана и са већим бројем службеника.

Он је изнео и сугестију да у ноћним сатима током летње сезоне, шетном стазом поред Дунава, патролира дежурни полицајац што грађанима додатно улива поверење као и да полиција као превозна средства користи бицикле и скутере.

И председник Скупштине општине Владимир Штрбац дао је предлог да полицајац дежура у главној градској улици након поподневног затварања као и у сеоским срединама те да све већи акценат треба ставити на заштиту животне средине.

Да је ситуација током претходне године била стабилна и повољна оценио је и начелник Пајкић, иако је саобраћај, у односу на 2020, само до августа 2021. био повећан за око 300.000 возила.

Као дугогодишњи члан Локалног савета за безбедност саобраћаја, он је похвалио сарадњу са општином која је у том периоду за полицију набавила два аутомобила, скутер, опрему за саобраћајну полицију, 24 камере и алкометре, поред новонабављене опреме која ће значајно повећати безбедност и рад полиције. Захваливши Агенцији за безбедност саобраћаја и председнику општине који су дали смернице и инструкције, навео је да су сви предлози и сугестије усвојени ради веће безбедности грађана и туриста.

Полицијска управа Пожаревац шаље у Градиште и четири нова саобраћајна полицајца за увиђај саобраћајних незгода, најавио је представник Саобраћајне полиције Ристић.

Томислав Петровић из Агенције за безбедност саобраћаја изнео је податак да је ова локална самоуправа једна од пет којој је Агенција дала сагласност на годишњи програм. Он је истакао и да, поред опреме која је данас уручена и која је неоопходна за детектовање возача под дејством наркотика, треба размишљати и о алату за избављање путника из возила којим ће бити опремљене надлежне службе.

Нову опрему за рад Полицијске станице у Великом Градишту командиру Николи Митровићу уручио је Слађан Марковић, заменик председника општине и председник Локалног савета за безбедност саобраћаја. Рад полиције ће од сада бити и лакши и безбеднији уз рачунар са штампачем, вредности 100.000 динара, и апарат за утврђивање присуства психоактивних супстанци код возача тзв. “дрога тест“ са два паковања колектора, вредности 500.000 динара

image_pdfimage_print

Потписан уговор о покретању фонда за постицај пољопривреде са Фондацијом Ана и Владе Дивац 

Фондација Ана и Владе Дивац и општина Велико Градиште потписали су 28. јануарa, у Београду, Уговор о покретању Фонда за постицај пољопривреде.

Укупна вредност средстава Фонда за 2022. годину  је 2.500.000 динара, од чега је општина издвојила 2.000.000, а Фондација 500.000 динара.  Активност се реализује у оквиру USAID-овог Пројекат за конкурентну привреду.

Средства Фонда ће се додељивати регистрованим  пољопривредним произвођачима путем јавног позива и представљаће меру подршке у виду бескаматне позајмице.

Ова средства могу се користити за набавку нове и половне механизације, поправку, набавку вишегодишњег засада, као и за израду бизнис планова.

Фото:  Фондација Ана и Владе Дивац

 

image_pdfimage_print

Обавештење “Електромреже Србије“ за власнике и кориснике непокретности у заштитном појасу далековода

“Електромрежа Србије“ обавештава власнике и кориснике непокретности у Месној заједници Велико Градиште, Општина Велико Градиште чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у висини испод фазних проводника:

ДВ 1196/1 Рудник 1 – Рудник 3, 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште
ДВ 1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште

да је:

Акционо друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Служба за одржавање ВНВ Београд започела са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и његовом проширењу, почев од 01.01.2022. године;

С тим у вези обавештавају се власници парцела да имају обавезу да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла;

Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнaд далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са овим обавештењем, повлачи порекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

image_pdfimage_print

Почињу припреме за изградњу марине у Великом Градишту

У Београду је протекле недеље одржан иницијални састанак између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и општине Велико Градиште у циљу закључења споразума о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту за израду пројектно техничке документације.

Пројекат ће обухватити изградњу марине на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера, као и управне зграде и пратећих објеката, а званично потписивање уговора договорено је почетком фебруара у Великом Градишту.

На састанку који су предводили министарка Татјана Матић и председник општине Драган Милић договорено је да ће се у изградњу марине укључити и Агенција за управљање лукама као и ЈВП “Србијаводе“ те су дефинисане и обавезе учесника.

Марина ће се, како је већ речено, налазити у непосредној близини Сребрног језера, на реци Дунав, капацитета преко 200 пловила. У склопу марине планирани су и објекти као што су клуб марине, простор за смештај пловила, управа, комерцијални садржаји, смештајни капацитети и друго.

Састанку је, поред председника општине Велико Градиште, присуствовао и руководилац Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове Стефан Стевић.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за фебруар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 17, 21, 22, 23. и 24.02.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-15/2022-01-2 од 19.1.2022. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а кога чини:

– кат. парц. бр. 1051/1 „Горица“, шума 4. класе, грађевинско земљиште ван градница ггз укупне површине од 87851 m², уписана у ЛН број 1268 КО Затоње.

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 464-14/2022 од 18.1.2022. године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

На предмету отуђења могу се градити:

– пословни објекати – административни, намењени различитим облицима услуга, робнодистрибутивни и сл;

– производни и индустријски објекти.

– економски објекти за комерцијалну производњу;

– индустријски објекти.

У оквиру зоне економских објеката за комерцијалну производњу, у склопу или уз економске комплексе за комерцијалну производњу (фарме), изузетно је дозвољена изградња стамбених и уговститељских објеката у функцији етно (туристичког) комплекса сеоског домаћинства, уколико врста, обим и начин производње и организација фарме то допуштају (узгој/производња који може бити компатибилан са етно-туризмом, одвојене функционалне целине производног и етно-туристичког дела и др.).

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

IV Почетна цена за земљитше које је предмет надметања износи  0,43  евра/m2.

Исплата купопродајне цене се врши у динарској протввредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Лицитациони корак износи најмање 0,1 евро/m².

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 22.2.2022. године са почетком у 11.00 часова, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 30% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 21.1.2022. године до 22.2.2022. године. Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 22.2.2022. године до 10,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и локацију односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11.

 

Број: 464-14/2022-06,                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  20.1.2022. године.                                                                  Стефан Стевић

image_pdfimage_print

Обавештење за управнике стамбених заједница

Обавештавају се управници стамбених заједница чији је мандат почео крајем 2017. године и почетком 2018. године да прате период важења њиховог мандата сходно члану 49. став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16 и 9/2020 – др. закон).

Наведеним чланом је прописано да мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а да  по истеку времена на које је изабран може бити поново биран.

По истеку мандата управника, ако није изабран нови управник, предходно именовани је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.

У складу са чланом  23. и члана 49. Закона о становању и одржавању зграда  потребно je благовремено  извршити реизбор управника или изабрати новог, записнички то утврдити и записник уз одговарајућу пријаву, копију личне карте управника и доказ о уплати административне таксе у износу од 100,00 динара доставити у канцеларију број 1 у општини Велико Градиште како би промена била унета у Регистар стамбених заједница.

Пријаву у одговарајућој форми и инструкције за уплату административне таксе, као и све остале информације, можете добити у канцеларији број 1. и број 13. у општини Велико Градиште или путем мejл адресе  ivan.milovanovic@velikogradiste.rs

Одељење за локални економски развој

image_pdfimage_print

Милица прва допливала до Часног крста

Милица Милосављевић из Великог Градишта овогодишња је победница традиционалног пливања за Часни крст у овој општини. Као награда припали су јој крст и дукат, поклони Цркве Светог архангела Гаврила и локалне самоуправе.

Велики хришћански празник Богојављење, обележен је у Великом Градишту 15. пут по реду, у организацији Цркве и подршку општине и Туристичке организације.

На дунавском кеју, уз подршку бројних грађана, у конкуренцији се нашло 11 пливача. Мушки део екипе дао је благу предност младој дами чиме су, поред велике храбрости, показали и поштовање према свим женама.

Пливање су подржали и аласи Великог Градишта који су у чамцима дочекали учеснике и вратили их на обалу.

Tоком уручења признања у црквеном дому, свештеник је истакао да је сваки учесник пливања који је ушао у реку на Богојављање победник, без обзира што су до крста неки стигли пре, а неки касније.

“Сви пливачи који у оквиру Богојављења скоче у освештану реку служитељи су Бога живога, који им је дао снагу и коме се увек захваљујемо на благодетима које нам пружа.“, подсетио је окупљене.

Директорка Туристичке организације Браниславка Величковић пожелела је свим учесницима, а нарочито младој Милици, да увек буду здрави, радосни и храбри као данас.

Сваке године пливање за Часни крст привлачи све већи број како учесника тако и посматрача.

Извор: ТОВГ

image_pdfimage_print

На Богојављење пливање за Часни крст у Великом Градишту

И ове године у богојављенском пливању за Часни крст у Великом Градишту такмичиће се најхрабрији верници.

Након литургије у цркви Светог Арханђела Гаврила, у 10 сати кренуће литија ка Дунаву, до шеталишта Властимира Павловића Царевца (Дунавски кеј) где ће се одржати освештење реке и надметање за Часни крст.

Кандидати ће имати прилику да покажу веру и храброст јер је Дунав ових дана, због ниских температура, још хладнији.

Традиционално, победнику ће, поред Часног крста који дарује Црква, припасти и златник с натписом “Бог се јави“, поклон општине Велико Градиште, који ће им након проглашења бити уручени у Црквеном дому.

Организатори догађаја су Црква Светог Арханђела Гаврила и Туристичка организација општине.

По завршетку, у Цркви ће се обавити и освештење богојављенске воде која ће бити дељена верницима.

 

image_pdfimage_print

Бронзана плакета шампион солидарности уручена општини Великом Градиште

Општини Велико Градиште данас је у градском здању уручена бронзана плакета Шампион солидарности за успешно учешће и највећи број давалаца крви у Зимској кампањи 2021. године Института за трансфузију Србије.

Како је навела директорка Института, др Весна Мијуцић, ова општина, која већ годинама уназад осваја различита признања везана за добровољно давалаштво крви, добитник је бронзане плакете у кампањи у којој је учествовало 39 градова и општина, са око 4.300 давалаца крви.

Она је истакла и да је пандемија ковида направила велике тешкоће у прикупљању довољних резерви крви, али и да је охрабрујуће то што је прошле године на територији Републике Србије прикупљено 190 јединица крви, што је више него у 2020. години, као и да су грађани Великог Градишта прошле године дали 30 одсто јединица крви више у односу на 2020. те да је тај ниво већи од просека Републике Србије. Уједно, Мијуцић је захвалила и Црвеном крсту Велико Градиште на постигнутим резултатима.

Примивши признање, заменик председника општине Слађан Марковић рекао је да Градиштанци, заједно са Црвеним крстом који се труди да организација прође у најбољем реду, и поред четири редовне кампање траже начин да направе још једну ванредну што је допринело овом признању.

“Ја сам поносан на моје Градиштанце, ова бронзана плакета је плакета коју су, у ствари, они завредели. Још сам поноснији, с обзиром да смо две године у години пандемије, да они препознају значај давалаштва крви у тешким временима и да су одржали континуитет и поред свих непогода које су нас снашле.“, рекао је Марковић, додавши да ова награда обавезује на још боље резултате.

Марковић је овом приликом упутио молбу свима да се прикључе кампањи и да дају крв и онда када то није потребно само њиховим најближима.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print