Сазив 35. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 22.12.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

35. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 22.12.2021. год. (СРЕДА)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Допуне Правилника о накнади путних трошкова запослених,
 2. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Дома здравља Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву заменика Председника општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинске управе општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтевуОпштинског јавног правобраниоца,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Одељења за локални економски развој,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Дома здравља Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Туристичке организације општине Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Општинског фудбалског савеза,
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Спортског савеза општине Велико Градиште,
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ОК „ВГСК“,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву СД „ВГСК“,
 24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву ФК „ВГСК“,
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Николић Дејана из Курјача,
 26. Предлог Решења о именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 27. Предлог Решења о дозвољавању смањења одобрених средстава планираних за 2021. годину, ФК „Кумане“ из Кумана,
 28. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о признавању права на једнократну новчану помоћ Живановић Малиши из Курјача,
 30. Предлог Правилника о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом Градишту. 

Број: 06-83/2021-01-4 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print