Сазив 34. седнице Општинског већа за 17.12.2021. године – са допуном

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

34. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17.12.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине са почеткому 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о утврђивању износа средстава за финансирање Годишњих програма у области спорта,
 2. Предлог Одлуке о разврставању организација у области спорта,
 3. Предлог Одлуке о утврђивању ранг листе категорисаних спортских организација у општини Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о додељивању додатних бодова спортским организацијама,
 5. Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма у области спорта за 2022. годину,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, за исплату солидарне помоћи,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе за куповину новогодишњих пакетића за децу у вртићу,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Општинске управе закуповину билборда, 4 гобо пројектора и исплату јубиларне награде Општинском правобраниоцу,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Камијево, ради крчења пута,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Рам, ради набавке ризле за сређивање пута,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Затоње, ради поправке објекта у ком је Месна канцеларија,
 12. Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2022. годину,
 13. Предлог Правилника о накнади путних трошкова запослених,
 14. Информација – Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ у току 2021. године.

Допуна Дневног реда:

 1. Одлука о коришћењу средстава – Павловић Биљана – пожар
 2. Одлука о коришћењу средстава – ОШ МЖ
 3. Одлука о коришћењу средстава – ОШ ИЛР
 4. Решење о додели средстава – Шах клуб

 Број: 0681/2021-01-4 

ПРЕДСЕДНИК

 ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

image_pdfimage_print