Сазив 13. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 15.12.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 15. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ (СРЕДА)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом,
 2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 3. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024,
 6. Предлог Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о усвајању Ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 9. Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о укидању Комисије за прописе,
 11. Предлог Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022.годину као и Финансијски план расхода за 2022.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022.годину са финансијским планом,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 202годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Всић“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Школе за основно и средње музичко образовање“Стеван Мокрањац“ Пожаревац,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022.годину,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 27. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2022. годину,
 28. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава.

– Позитивно мишљење Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије

Број: 06-79/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print