Обавештење о остваривању бирачког права на републичком референдуму о потврђивању акта о промени Устава Републике Србије

На основу члана 14. став 1. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 и 99/2021) и тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021) члана 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2021) и члана 3. тачка 3. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („ Службени гласник Републике Србије“, број 113/2021), Општинска управа општине Велико Градиште,

ОБАВЕШТАВА БИРАЧЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА

НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ О ПОТВРЂИВАЊУ АКТА

О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 16. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

Део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште излаже се у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг број 1, канцеларија број 8, сваког радног дана од 7.00  до 14.00 сати.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште, може се извршити непосредно у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, или на званичној интернет страници општине Велико Градиште  http://velikogradiste.rs/ путем банера „Увид у јединствени бирачки списак“,  уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште, могу поднети Општинској управи најкасније до дана закључења бирачког списка, односно закључно са 31. децембром 2021. године.

Грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећем републичком референдуму, гласати према месту свог боравишта у земљи (изабрано место гласања), најкасније пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка односно закључно са 25. децембром 2021. године.

               СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012/660-444

Број: 014-2/2021-01-3

У Великом Градишту

Дана: 1. 12. 2021. године    

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић, дипл.правник