Сазив 33. седнице Општинског већа за 03.12.2021. године са допуном

На основу члана 11 и 13 Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

33. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 03.12.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. НацртОдлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом,
 2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024,
 6. Нацрт Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште,
 7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022.годину као и Финансијски план расхода за 2022.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022.годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности наПлан рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022.годину,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022.годину са финансијским планом,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 202годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Всић“ Велико Градиште,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Школе за основно и средње музичко образовање“Стеван Мокрањац“ Пожаревац,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 25. Информација- програм рада Црвеног Крста Велико Градиште за 2022. годину,
 26. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште,
 27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву одељења локалног економског развоја општинске управе Велико Градиште,
 29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Камијево,
 30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Средњево,
 31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште,
 32. Предлог о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 2415/2021 од 29.11.2021.г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021,
 33. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“,
 34. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште,
 35. Предлог Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
 36. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање докторских  студија,
 37. Разно. 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 33. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА (02.12.2021)

1. Нацрт Одлуке о укидању Комисије за прописе,
2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха
у Републици Србији,
3. Предлог Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу
пословног простора,
4. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи
на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника
буџетских средстава.

Број: 06-77/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print