Сазив 12. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 19.11.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године,
 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину,
 6. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан),
 10. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 11. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Трећу измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

Број: 06-73/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print