Обавештење о прикључењу на гасоводну мрежу

Обавештавамо грађане да је завршена гасоводна мрежа на територији читаве општине Велико Градиште.

Општина је отворила канцеларију где се заинтересовани могу информисати о прикључењу на гасоводну мрежу (технички услови, цена и др.) и преузети захтев за прикључак.

Канцеларија се налази у згради Средње школе “Милоје Васић“, улаз из Доситејеве улице. Радно време је сваког радног дана од 08 до 14 сати, а информације се могу добити на телефон бр. 060/505 87 14.

Образац захтева за физичка лица
Образац захтева за правна лица