Сазив 30. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

30. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23.9.2021. год. (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у кабинету Председника општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом,
 4. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 6. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 7. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 9. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 11. Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 15. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница,
 20. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац
 21. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту,
 25. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште
 26. Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

 Број: 06-62/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДраганМилић, с.р.