Сазив 11. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 04.10.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 04. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Предлог Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 4. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 5. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 6. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 8. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 10. Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења o именовању Локалног савета родитеља.

Број: 06-65/2021-01-1                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац, с.р.

image_pdfimage_print