Сазив 29. седнице Општинског већа за 27.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

29. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27.08.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Одлуке о расписивању конкурса за именовање директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ број 160/21 од 25.08.2021. године,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Месне заједнице Мајиловац, за куповину машине за кошење и резање грања. 

Број: 06-60/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

       Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print