Сазив 28. седнице Општинског већа за 20.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

28. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20.08.2021. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца,
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице,
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта,
  5. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године,
  6. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште. 

Број: 06-54/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДраганМилић, с.р.

image_pdfimage_print