Сазив 27. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.08.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

27. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.08.2021. год. (СРЕДА)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир),
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета),
 6. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 7. Нацрт Решења Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – једнократна помоћ Васиљевић Владици из Курјача, за куповину грађевинског материјала,
 13. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кусиће за продужење закупа пословног простора,
 14. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење.

Број: 06-52/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print