Сазив 10. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 19.08.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште(„Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)  

  

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности материјала, исти се налази на диску)
 2. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,(због обимности материјала, исти се налази на диску)
 3. Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима,
 4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир),
 5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета),
 6. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење.

Број: 06-53/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.

image_pdfimage_print