Сазив 9. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 05.08.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 05. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште,
  3. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште,
  4. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
  5. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево, 

 

Број: 06-48/2021-01-1                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 Владимир Штрбац,с.р.

image_pdfimage_print