Сазив 8. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 19.07.2021. (са допуном)

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/2019 и 9/2021 и 23/21),

 

САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2021. годину
 2. Предлог Одлуке о додели повеље,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021. – 2025. године
 7. Предлог Одлуке о родној равноправностина територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката,
 9. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Тадић Дарко),
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године,
 14. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању Комисије за родну равноправност,
  Предлог за допуну дневног реда
 18. Одлука о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште

Број: 06-42/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print