Сазив 26. седнице Општинског већа општине Велико Градиште – 29.07.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

26. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29.07.2021. год. (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште,
 2. Нацрт Нацрт Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територијји општине Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 6. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, МЗ Макце,
 9. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ОК „ВГСК“,
 10. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења РК „ВГСК“
 11. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК Сираково,
 12. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Млади Борац“ Мајиловац,
 13. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Стишки Курјак“ Курјаче.

Број: 06/2021-01-4                                                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.

 

image_pdfimage_print