Сазив 24. седнице Општинског већа – 08.07.2021.

Сазив 24. седнице Општинског већа

 1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2021. годину,
 2. Предлог Одлуке о додели повеље,
 3. Нацрт Одлуке о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 6. Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште,
 7. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021–2025. године,
 8. Нацрт Одлуке о родној равноправности,
 9. Нацрт Одлуке о радном времену угоститељских објеката,
 10. Нацрт Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Велико Градиште,
 11. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан),
 12. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Тадић Дарко),
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године,
 15. Нацрт Решења о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 16. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2020. годину,
 18. Предлог Правилника о поступку и начину утврђивања тржишне цене непокретности.
image_pdfimage_print