Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу општинске награде општине Велико Градиште у 2021. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одбор за награде и признања
Број:17-7/2021-02
Датум: 7. 6. 2021. год.
Велико Градиште
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

у 2021. години

 

 

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа за Дан општине Велико Градиште, као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се као друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Право предлагања кандидата за Општинску награду имају одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање 10 грађана.

Овим путем вас позивамо да доставите предлоге кандидата за доделу општинске награде.

Предлог се доставља у писаној форми,  садржи све потребне податке о кандидату, мора бити образложен и обавезно мора садржати назнаку области за коју се предлаже.

Предлози се достављају Одбору за награде и признања општине Велико Градиште, најкасније до 22. 6. 2021. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – предлог за Општинску награду – на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Ненад Михајловић, с.р.

 

image_pdfimage_print