Сазив за 6. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 12.04.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/2019 и 9/2021),

 

САЗИВАМ

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 12.АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)  

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту,
 4. Предлог Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину ( због обимности материјала исти је нарезан на CD-u)
 6. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Велико Градиште за 2021. годину,
 7. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2021.годину,
 8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2020),
 9. Предлог Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању на привремено коришћење локације на територији општине Велико Градиште ради постављања објеката привременог карактера,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 13. Предлог Решења о престанку мандата, разрешењу и именовању заменика чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница,
 14. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево.
 15. Предлог Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу
 16. Предлог Решења о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу.

 

Број:06-11/2021-01-1                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                                                            Владимир Штрбац, с.р.

 

 

image_pdfimage_print