Захтев ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за измену Ценовника производа искоришћавања шума, ценовник огревног дрвета

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 i 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује Захтев за измену Ценовника производа искоришћавања шума, ценовник огревног дрвета са образложењем који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на одлучивање.
Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом.
image_pdfimage_print