Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена општини Велико Градиште

Одлуком о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години, прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Велико Градиште за пример добре праксе под називом „Укључивање јавности у процес израде Одлуке о буџету за 2021. годину“.

Објава на веб страници МДУЛС:

http://mduls.gov.rs/obavestenja/odluku-o-raspodeli-sredstava-iz-budzetskog-fonda-za-dodelu-godisnje-nagrade-za-najbolju-opstinsku-gradsku-upravu-u-2020-godini/

Објава на сајту СКГО:

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2610/izabrani-dobitnici-godisnje-nagrade-za-najbolju-opstinskugradsku-upravu-u-2020-godine