На основу чланова 39. и 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), чланова 23. и 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 18.04.2021. године бр. 013-157/2021-01-1 од 15.03.2021. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 30.03.2021. године, на предлог Општинске управе општине Велико Градиште, доноси

ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ

НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

РАСПИСАНИМ ЗА 18. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ

За гласање на изборима за чланове Савета месних заједница, расписаним за 18. април 2021. године, одређује се 3 бирачка места, и то

Р.БР.НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТААДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТАПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1ОСНОВНА ШКОЛАДОЉАШНИЦА1. маја, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Жике Поповића, ЈНА, Косовска, Маршала Тита, Милојева, Мирка Стојадиновића, Моше Пијаде и Ослобођења
2МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈАСИРАКОВОВељка Дугошевића, Вука Караџића, Железничка, Железничка станица, Кнеза Лазара, Маршала Тита 1-55 и 2-54, Светосавска, Старине Новака, Старо село и Стиг станица, Маршала Тита 57-145, 56-138 и бб и Стишка
3ДОМ КУЛТУРЕСРЕДЊЕВО29. новембра, 4. јула, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Војводе Путника, Вујичина, Вука Караџића, Душанова, Ђуре Јакшића, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мише Живановића, Палих бораца, Првомајска и Улица Краља Петра

У Великом Градишту

Број: 013-165/2021-01-1

Председник Комисије

Данка Николић

image_pdfimage_print