Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-155/2021-01-1
Датум: 15.03.2021. године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да ће се 18. априла 2021. године одржати избори за чланове савета месних заједница Дољашница, Сираково и Средњево.

Кандидатуру за чланове Савета може поднети сваки грађанин који је држављанин Републике Србије, који има бирачко право и који има пребивалиште на територији месне заједнице кога потписаним изјавама подржи број бирача прописан статутом месне заједнице, који имају пребивалиште на територији Месне заједнице.

Обрасце који се подносе уз кандидатуру, заинтересовани кандидати могу преузети у Услужном центру општине Велико Градиште, у канцеларији бр. 43 у згради Општине Велико Градиште, адреса Житни трг бр. 1 Велико Градиште или на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Скупштина општине Велико Градиште

Председник Скупштине

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print