Archive for month: фебруар, 2021

Нове мере Кризног штаба током викенда

Због евидентираног раста броја новооболелих, Кризни штаб је донео нове мере које се примењују током 27. и 28. фебруара.

Сви угоститељски објекти током викенда, независно од тога да ли имају башту или не, радиће од 6 до 14 сати, а након тога је могућа само достава хране и пића 24 сати дневно док кафићи и ресторани након 14 сати не могу вршити ни шалтерску услугу.

Хотели могу вршити услугу служења хране и пића у својим ресторанима и кафе баровима свим грађанима до 14 сати, а од 14 до 22 часа само гостима који имају уплаћен смештај у том хотелу или неком другом категоризованом смештају док особе које немају пријављен боравак у хотелу током викенда не могу бити услужене у хотелским кафићима и ресторанима после 14 сати.

Кладионице, дечје играонице и теретане могу да раде од 6 до 14 сати, а фризерски и козметички салони и објекти из области пружања занатских услуга могу овог викенда да раде од 6 до 20 сати.

Трговински објекти непрехрамбеним производима раде до 14 сати, а трговински објекти прехрамбеним производима могу радити до 20 сати.

Бензинске пумпе (точење горива), апотеке, медицинске и ветеринарске ординације и лабораторије радиће као и до сада.

image_pdfimage_print

Туристи ће се на Сребрном језеру информисати путем интерактивне туристичке табле

На шетној стази дуж Сребрног језера јуче је постављена интерактивна табла са QR кодовима на којој се налазе информације о најзначајнијим туристичким локалитетима на територији општине Велико Градиште.

Интерактивна табла идентичниг садржаја постављена је и у центру града Пожаревца, а обе су добијене у склопу пројекта “Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту”, финансираног од стране EU PRO програма који је спроведен у партнерству града Пожаревца и општине Велико Градиште.

Активацијом QР кода преко мобилних телефона или таблета, посетиоцима Великог Градишта и локалном становништву омогућено је да на брз и модеран начин, какав се већ примењује у светским метрополама, добију информације о културно-историјским споменицима, духовним и спортским центрима и излетиштима која се налазе у овим туристичким местима.

На интерактивној табли се може видети по 50 најзанимљивијих локација у општини Велико Градиште које су, уједно, представљене на српском и енглеском језику и лоциране на мапи која приказује удаљеност сваког локалитета од места на коме се корисник тренутно налази. На тај начин могуће је погледати све туристичке атракције и добити информације на једном месту, у сваком тренутку.

У оквиру истог пројекта ових дана очекује се и пуштање у рад мобилне апликације “visituspovg.rs” на којој ће се, поред предложених 100 локација, налазити и предлог заједничке туристичке руте која би укључила посету “топ локацијама” у четири дана. Вредност целокупног пројекта је нешто изнад 70.000 евра.

Фото: ТОВГ

image_pdfimage_print

Обавештење о одржавању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

Поштовани грађани,

Обавештавамо вас да ће избори за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште бити одржани 7. марта 2021. године, у термину од 8.00 до 18.00 часова, осим за насељена места Средњево, Сираково, Дољашница и Кисиљево.

Овом приликом вас позивамо да искористите своје законско право, изађете и гласате за своје представнике у савету месних заједница.

Са собом је потребно понети важећи документ са ЈМБГ.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за март

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3)- Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 04, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30. и 31.03.2021. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 24.02.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:

 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда, број предмета 353-110/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 03.03.2021. године до 10.03.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 10.03.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 24.02.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

Сазив 5. седнцие Скупштине општине Велико Градиште – 01.03.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/2019),

 

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 1. МАРТ 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности самог материјала, исти је нарезан на CD-u),
 2. Предлог Пословника о измени и допуни Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о изради друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште ( „Сл гласник Општине Велико Градиште „бр. 3/2018)
 5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о зонама и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 15/19),
 7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта,
 9. Предлог Решења о отуђењу Грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Секулић Живорад),
 10. Предлог Решења о отуђењу Грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Тања Милић),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу раскида сувласничке заједнице, (Милена и Станиша Крајић),
 12. Предлог Решења о давању на привремено коришћење локације у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (Дејан Шуловић),
 13. Предлог Решења о давању на привремено коришћење локације у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Никола Атанасијевић),
 14. Предлог Решења о допуни Решења број 02-46/2020-01-1,
 15. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 16. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 17. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2020. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште“ за 2020. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне плана рада и финансијског плана Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште“ за 2021. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2020. годину.
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2021. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2020. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2021.годину Народне библиотеке “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2021.годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године са финансијским извештајем,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину са финансијским планом,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана рада и финансијског плана Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2021. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2020. годину,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. године ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 36. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2020. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Измена финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 38. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 39. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 40. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог измене Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана за 2021. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 44. Предлог Решења о разрешењу Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 45. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 46. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 47. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне сутанове установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта.
 48. Предлог Решења о престанку дужности и именовању члана Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 49. Предлог Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу
 50. Предлог Решења о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу
 51. Предлог Решења o  именовању Савета за здравље
 52. Предлог Решење o разрешењу и именовању председника одбора за  друштвено-економски развој, привреду и финансије

 Број: 06-5 /2021-01-1                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац  с.р.

image_pdfimage_print

Виртуелна изложба “Way to the top“, уметника Неџиба Рокбанија

Општина Велико Градиште: Виртуелна изложба “Way to the top“, уметника Неџиба Рокбанија (Nejib Rokbani), Тунис

ВИДЕО: Удружење “Focus Europa“, заступник за Југоисточну Европу Снежана Милошевић из Пожаревца

 

image_pdfimage_print

Обавештење о заузећу јавне површине током осмомартовских празника

Обавештавамо све заинтересоване странке за заузеће јавне површине током осмомартовских празника, да ће се заузеће јавне површине одобрити за дане 7.03.2021.године и 8.03.2021.године на локацији Трг Младена Милорадовића.

Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана  22.02.2020. године како би се изабрала локација за постављање тезге.

Локације ће се одобравати према редоследу јављања заинтересованих странака.

Одељење за локални економски развој

image_pdfimage_print

Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница, расписаним за 7. март 2021. године

На основу чланова 39. и 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), чланова 23. и 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године бр. 013-6/2021-01-1 од 25.01.2021. године,Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 13.02.2021. године, на предлог Општинске управе општине Велико Градиште, доноси

 

ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ

НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

РАСПИСАНИМ ЗА 7. МАРТ 2021. ГОДИНЕ

 

            За гласање на изборима за чланове Савета месних заједница, расписаним за 7. март 2021. године, одређује се 28 бирачких места, и то: 

Р.БР. НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИСКУПЉЕ Браће Станковић, Гвоздена Станојевића, Живка Бискупљанца, Живорада Богића, Љубе Вардарца, Љубе Грујића, Маршала Тита и Светосавска
2 ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР. 4 Аласка, Банатска, Браничевска, Браће Буђони, Вељка Дугошевића, Градско сокаче, Дринска, Дунавски кеј, Жике Поповића 17-111, 22-136 и бб, Коњевићева, Мирослава Стојановића, Мирослава Тирше, Моравска, Обала пецароша, Пере Металца 1-45, Пинкум, Расадничка, Сарајевска, Скопљанска, Сремска, Стевана Вујадиновића, Топољар и Цара Хадријана
3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, КНЕЗА ЛАЗАРА БР. 70 Албанске споменице 7-79, 8-100 и бб, Божидара Димитријевића Козице, Бољетинска, Браће Ђорђевићa, Вељка Влаховића 29-87, 8-40 и бб, Воје Богдановића 9-211 и 12-68А, Гробљанска, Добранска, Капетан Мишина, Кусићки пут, Мали Расадник, Милене Павловић Барили, Нушићева, Пере Металца 47-87 и бб, Печка, Рибарац, Саве Ж. Обрадовића, Синђелићева, Трг Милоја Васића, Улица Голубачки пут, Улица Јоце Селића, Улица Лепенка, Улица Млавска, Улица Молдавска, Улица Пожеженски пут и Хајдук Вељкова 9-71, 8-122 и бб
4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР. 1 Албанске споменице 1-5 и 2-6, Властимир Павловић Царевац, Водоторањ, Војводе Мишића, Воје Богдановића 1-5 и 2-8, Доситејева, Драшкоцијева, Ђуре Јакшића, Жике Поповића 1-15 и 2-16, Житни трг, Жичка, Кнеза Лазара, Крфска, Милована Јовановића, Павла Савића, Раваничка, Светосавска, Солунских ратника, Трг Младена Милорадовића, Улица 1300 каплара и Хајдук Вељкова 1-7 и 2-6
5 МУЗИЧКА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОБАЛА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 19 Андре Љубичића, Београдска, Виноградска, Војводе Добрњца, Војводе Миленка, Војводе Путника, Вука Караџића, Карађорђева, Мајке Јевросиме, Мајке Југовића, Миливоја Симеуновића, Мирка Матића, Његошева, Обала краља Петра, Обилићева, Призренска, Свете Ж. Митића, Симе Роксандића, Цара Душана и Шумадијска
6 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ДР БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1/А 11. октобра, Авалска, Благе Стевића, Бошка Бухе, Бунгаловска, Вељка Влаховића 1-27 и 2-22, Војводе Степе, Господска, Градиштанска, Др Бошка Вребалова, Вождовачка, Девета Рударево, Друга Рударево, Дунавска, Жике Динића Бабиног, Жикице Јовановића Шпанца, Земунска, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, Језерска, Језерски пут, Карпатска, Кисиљевачки пут, Ловачка, Микино сокаче, Милана Басарабића, Милице Јанковић, Митра Трифуновића, Михајла Пупина, Николе Тесле, Орашчарска, Осма Рударево, Пета Рударево, Пећке патријаршије, Пожаревачки пут, Првомајска, Пролетерских бригада, Професора Милинковића, Равногорска, Рамска, Рибарска, Ритска, Рударево, Саве Ковачевића, Савска, Седма Рударево, Стари Бели Багрем, Старине Новака, Стефана Дечанског, Столета Опанчара, Сунчани брег, Трг ослобођења, Улица Језерска звезда, Улица Миодрага Стокића – Кикета, Улица Младих горана, Цвијићева, Церска, Четврта Рударево, Шеста Рударево и Шеталичка
7 ОСНОВНА ШКОЛА ГАРЕВО 1. маја, Београдска, Кнеза Лазара, Косовска, Маршала Тита, Првомајска, Светосавска и Улица Ослобођења
8 ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСИНЕ Бошка Бухе, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Др Бошка Вребалова, Змај Јовина, Карађорђева, Кнеза Лазара, Маршала Тита, Милоша Обилића, Моше Пијаде, Нушићева, Омладинска, Саве Ковачевића, Светозара Марковића, Старине Новака, Цара Лазара и Џемала Бједића
9 ОСНОВНА ШКОЛА ДОЉАШНИЦА 1. маја, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Жике Поповића, ЈНА, Косовска, Маршала Тита, Милојева, Мирка Стојадиновића, Моше Пијаде и Ослобођења
10 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

ЂУРАКОВО

ЂУРАКОВО И ПОПОВАЦ Ђураково

Београдска, Љубе Грујића, Маршала Тита, Милисава Милинковића, Професора Милорада Миленковића, Стишка и Ћићевска

Поповац

Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Маршала Тита, Пере Металца, Професора Милорада Миленковића, Светосавска и Цара Душана

11 ОСНОВНА ШКОЛА ЗАТОЊЕ 7. јула, Београдска, Виноградска, Витовничка, Војводе Миленка, Вука Караџића, Горњачка, Дунавска, Душанова, Едварда Кардеља, Жичка, Ивана Милутиновића, Карађорђева, Маршала Тита, Миленка Стојковића, Милешевска, Народних хероја, Нимничка, Партизанска, Пролетерска, Рибарска, Српска, Студеничка, Туманска и Хајдук Станка
12 ОСНОВНА ШКОЛА КАМИЈЕВО Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Ђуре Јакшића, Камијева, Маршала Тита, Милована Глишића, Моше Пијаде и Светозара Марковића
13 НОВА ОСНОВНА ШКОЛА КУМАНЕ 1. маја, 29. новембра, Вељка Дугошевића, Војводе Миленка, Едварда Кардеља, Карађорђева, Маршала Тита и Немањина
14 ОСНОВНА ШКОЛА КУРЈАЧЕ 15. октобра, ЈНА, Јована Шербановића и Пролетерских бригада

7. јула, Божидара Димитријевића Козице, Бранка Радичевића, Братства и јединства, Вељка Дугошевића, Вука Караџића и Старо село

15 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУСИЋЕ Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Дунавска, Иве Лоле Рибара, Карађорђева, Кнеза Лазара, Маршала Тита, Моше Пијаде, Печка, Светозара Марковића, Светосавска, Синђелићева и Ужичка
16 ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИЊЕ Бориса Кидрича, Браничевска, Драгослава Миловановића, Жељезничка, Маршала Тита, Мирослава Стојановића, Сарајевска и Светосавска
17 ДОМ КУЛТУРЕ МАЈИЛОВАЦ Београдска, Браће Вујовић, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Ђуре Јакшића, Жикице Јовановића Шпанца 39-111, 38-116 и бб, Иве Лоле Рибара, Мирослава Стојановића, Немањина, Првомајска, Пролетерска, Пролетерских бригада, Рате Дугоњића и Саве Ковачевића

29. новембра, Браће Буђони, Васе Пелагића, Драже Марковића, Дринска, Жикице Јовановића Шпанца 1-37 и 2-36, Ивана Милутиновића, Млавска, Николе Тесле, Петра Драпшина, Светозара Марковића и Стишка

18 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАКЦЕ 11. октобра, 7. јула, Вардарска, ЈНА 1-33 и 2-32, Корчагинова 21-103, 20-84 и бб, Маршала Тита, Пожаревачки пут и Саве Ковачевића

1. маја, Боре Наумовић, Вељка Дугошевића, Воје Радосављевића, Вука Караџића, Драгољуба Стокића, Жарка Јоцића, Жике Поповића, ЈНА 37-55 и 34-66, Корчагинова 1-17 и 2-20, Косовска, Милана Петровића, Моше Пијаде, Настаса Петровића, Светосавска и Сеоско сокаче

19 ОСНОВНА ШКОЛА ОСТРОВО Битољска, Војводе Миленка, Градиштанска, Др Бошка Вребалова, Дунавска, Жике Поповића, Жикице Јовановића Шпанца, Жичка, Затоњски пут, Језерска, Јефимијина, Кнегиње Љубице, Кнеза Милоша, Кнеза Михајла, Краља Александра, Краљице Наталије, Кумановска, Маршала Тита, Милице Јанковић, Моше Пијаде, Петра Добрњца, Ресавска, Рибарска, Светосавска, Сопоћанска, Стефана Немање, Студеничка и Улица Краља Петра
20 ДОМ КУЛТУРЕ ПЕЧАНИЦА Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Иве Лоле Рибара, Маршала Тита 1-9 и 2-10, Моше Пијаде и Саве Ковачевића,

Маршала Тита 11-49, 12-72 и бб

21 ДОМ КУЛТУРЕ ПОЖЕЖЕНО Београдска, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Виначки пут, Војводе Степе, Вука Караџића, Градиштански пут, Дунавска, Душана Петровића, Едварда Кардеља, Живојина Миловановића, Иво Лоле Рибара, ЈНА, Маршала Тита, Метларска, Милентија Поповића, Саве Ковачевића, Светозара Марковића, Слободана Пенезића, Сремских Карловца, Улица Пескови и Џемала Бједића
22 НОВА ОСНОВНА ШКОЛА РАМ Владимира С. Петковића, Вука Караџића, Горичка, Дунавска, Јована Протића, Карађорђева, Маршала Тита, Рамска и Улица Деветог пука
23 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СИРАКОВО Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Железничка, Железничка станица, Кнеза Лазара, Маршала Тита 1-55 и 2-54, Светосавска, Старине Новака, Старо село и Стиг станица,

Маршала Тита 57-145, 56-138 и бб и Стишка

24 ДОМ КУЛТУРЕ СРЕДЊЕВО 29. новембра, 4. јула, 7. јула, Београдска, Вељка Дугошевића, Војводе Путника, Вујичина, Вука Караџића, Душанова, Ђуре Јакшића, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мише Живановића, Палих бораца, Првомајска и Улица Краља Петра
25 ОСНОВНА ШКОЛА ТОПОЛОВНИК Београдска, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Козарачка, Маршала Тита 41-85, 42-118 и бб, Моше Пијаде и Партизанска,

Боже Димитријевића Козице, Едварда Кардеља, Иве Лоле Рибара, Лењинова, Липовачка, Маршала Тита 1-39 и 2-40, Нимничка, Палих бораца, Пролетерска, Ресавска, Ритска, Хајдук Вељка и Хајдук Станка

26 ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ТРИБРОДЕ Баштованска, Бориса Кидрича, Босанска, Вељка Дугошевића, Димитрија Туцовића, Дунавска, Ивана Милутиновића, Иво Лоле Рибара, Кајмакчаланска, Маршала Тита, Мишарска и Печка
27 ОСНОВНА ШКОЛА ЦАРЕВАЦ Бориса Кидрича, Бошка Вребалова, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Вука Караџића, Маршала Тита, Омладинска, Партизанска, Пролетерских бригада, Саве Ковачевића и Светосавска
28 ОСНОВНА ШКОЛА ЧЕШЉЕВА БАРА 12. октобра, Вељка Дугошевића, Горњачка, Жике Поповића, ЈНА, Маршала Тита, Моше Пијаде, Нимнићка, Нушићева, Печка, Саве Ковачевића, Стефана Катића, Туманска и Црвене Армије

 

У Великом Градишту

Број: 013-59/2021-01-1

                                                                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                                                                                            Данка Николић

 

image_pdfimage_print

С културом је лакше: Почела рестаурација Народног музеја

Поводом започетих радова на адаптацији подрумског простора Народног музеја Велико Градиште, намењеног изложбеној галерији, установу културе данас су обишли председник општине и Скупштине општине, Драган Милић и Владимир Штрбац.

“Ових задњих месец дана правимо простор који би требао да буде галерија савремене уметности у Великом Градишту и који је финансиран од Министарства културе и информисања. Дали су нам средства у вредности од три милиона и ја се надам да до краја априла 2021. простор доведемо у функцију.“, рекао је директор Музеја мр Драган Богичић.

Он је објаснио да су, током реновирања зграде, дошли до веома интересантних сазнања за архитектуру – откривено је да приземна зграда, зидана пре око 120 година, заправо има пет нивоа. Необичан подрумски простор са два улаза, спољним и унутрашњим, озидан је рамским каменом посебне лепоте, али крије и још неистражене кутке.

“Сада смо на подрумском делу (са радовима, прим. аут), ово је приземни део, имамо терасу изнад, поткровље, и круна свега је тераса на врху зграде која гледа на Дунав. Тренутно није у функцији па се надамо да ће Министарство да нам, на неки начин, омогући да завршимо и тај део.“.

Средства за адаптацију Музеја добијена су на конкурсу Министарства културе “Градови у фокусу 2020“.

Нешто старијим Градиштанцима, овај простор познат је као популарна дискотека из 80-их година прошлог века где су многи провели своје најлепше године и одслушали вечите хитове.

Народни музеј, основан заоставштином браће Павла и Ђорђа Ђорђевића Великом Градишту, има и богату збирку артефаката са ових простора из разних историјских периода.

Градиште је препознатљиво и као град културе који у односу на број становника има највећи број академских сликара, а током године организују се бројне ликовне колоније чији су учесници уметници из читавог света па ће овај простор коначно добити своју праву намену.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print