Archive for month: јануар, 2021

Додељене плакете и похвале здравственим радницима за пружену помоћ у борби против ковида-19

Председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац и заменик председника општине Слађан Марковић данас су, као посебан вид јавног признања за пружену помоћ грађанима у борби против ковид-19, заслужним здравственим радницима и службама Дома здравља у Великом Градишту свечано доделили плакете и похвале.

“Као што вам је познато, улагање у здравство и здравствени систем наше општине је једна од најбитнијих ствари које прате политику наше општине. И то, са једне стране, пре свега подразумева улагање у опрему и инфраструктуру где данас можемо видети, поред свих, да кажем злонамерних, критика који су тај пројекат пратиле, да општина Велико Градиште добија један од најмодернихих и најопремљенијих домова здравља у нашој земљи и на нашим просторима.“, рекао је Штрбац и поручио да је много битније улагање у људе јер они чине богатство ове општине те да је додела плакета симболичан корак управо у томе.

Плакете за пружену помоћ грађанима у борби против ковида-19 додељене су доктору Миодрагу Јовановићу, медицинској сестри Невенки Радосављевић и медицинском техничару Миодрагу Рајчићу.

Испред Службе за здравствену заштиту одраслог становништва похвалу је примио доктор Недељко Васић, док је као представницима Службе за радиолошку и лабораторијску дијагностику похвала уручена доктору Марку Покрајцу и докторки Маји Ивановић.

“Хвала вам на свему што сте учинили за грађане наше општине и за грађане других опшптина са територије Браничевског округа.“, рекао је председник Скупштине и, уједно, захвалио и директорки Дома здравља докторки Љиљани Стевановић јер је имала слуха да предложи раднике управо према људским и професионалним квалитетима.

Председник је, овом приликом, позвао све раднике Дома здравља да, уколико имају, доставе и друге предлоге који заслужују овакво признање.

 

image_pdfimage_print

Јавнa седницa Комисије за планове у просторни план општине Велико Градиште

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/20), чл.55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава 

ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

У

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног Плана општине Велико Градиште одржан је од 30. октобра до 30. новембра 2020. године у трајању од 30. дана.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ за Нацрт Просторног Плана општине Велико Градиште биће одржана у уторак 2. фебруара 2021. године, у 14 часова, у малој сали зграде општине Велико Градиште, Житни Трг бр. 1.

Физичка и представници правних лица, која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и исте усмено образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да учествују на јавној седници Комисије за јавни увид, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите.

 

                                                                                    Урбанистичка служба:

                                                            Стефан Стевић спец.струк.инж.арх.

image_pdfimage_print

Вакцинација становништва неће се вршити недељом

Обавештавамо становништво да се вакцинација против ковид-19 неће вршити недељом.

Ово време биће искоришћено да се организује дезинфекција свих просторија које се користе за вакцинацију.

Хвала на разумевању.

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за фебруар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3)- Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 04, 09, 10, 11, 18. и 25.02.2021. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године са пратећим актима

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, расписаних за 07.03.2021. године

Пословник о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине Велико Градиште

Образац МЗ – 1 – Кандидатура за члана Савета Месне заједнице на изборима чланова Савета месне заједнице расписаним за 07.03.2021. године

Образац МЗ – 2 – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице на изборима расписаним за 07.03.2021. године

image_pdfimage_print

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

На основу члана 122. став 4. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019) и члана 17. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), Председник Скупштине општине Велико Градиште доноси:

 

ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

 

I. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште за 7. март 2021. године, осим за чланове Савета Месне заједнице Кисиљево који су изабрани 2018. године.

II. Број чланова савета месних заједница који се бира је:

 1. Мeснa зajeдницa Бискупље, 5 чланова
 2. Мeснa зajeдницa Велико Градиште, 7 чланова
 3. Мeснa зajeдницa Гарево, 3 члана
 4. Мeснa зajeдницa Десине, 3 члана
 5. Мeснa зajeдницa Дољашница, 5 чланова
 6. Мeснa зajeдницa Ђураково-Поповац, 3 члана
 7. Мeснa зajeдницa Затоње, 7 чланова
 8. Мeснa зajeдницa Камијево, 3 члана
 9. Мeснa зajeдницa Кумане, 5 чланова
 10. Мeснa зajeдницa Курјаче, 5 чланова
 11. Мeснa зajeдницa Кусиће, 5 чланова
 12. Мeснa зajeдницa Љубиње, 5 чланова
 13. Мeснa зajeдницa Мајиловац, 5 чланова
 14. Мeснa зajeдницa Макце, 5 чланова
 15. Мeснa зajeдницa Острово, 3 члана
 16. Мeснa зajeдницa Печаница, 3 члана
 17. Мeснa зajeдницa Пожежено, 5 чланова
 18. Мeснa зajeдницa Рам, 5 чланова
 19. Мeснa зajeдницa Сираково, 7 чланова
 20. Мeснa зajeдницa Средњево, 5 чланова
 21. Мeснa зajeдницa Тополовник, 7 чланова
 22. Мeснa зajeдницa Триброде, 5 чланова
 23. Мeснa зajeдницa Царевац, 5 чланова
 24. Мeснa зajeдницa Чешљева Бара, 5 чланова.

III. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV. Изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020).

V. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

број 013- 4/2021-01-1

У Великом Градишту 25.01.2021. године

 

Скупштина општине Велико Градиште

Председник Скупштине

Владимир Штрбац

 

image_pdfimage_print

Вакцину примио и заменик председника општине

Вакцину против COVID19 данас је примио и заменик председника општине Велико Градиште Слађан Марковић, а ускоро ће то учинити и председник општине Драган Милић.

Марковић је овом приликом упутио позив грађанима да се одазову на имунизацију како би заштитили себе и друге и спречили даље ширење вируса.

Грађани се могу пријавити на више начина – путем интернета преко сајта e-upravа коме се може приступити и са сајта општине Велико Градиште, преко кол центра на број 0800222334, од 8 до 20 сати сваког дана, као и одласком у Црвени крст Велико Градиште, од 8 до 14 часова, где ће им волонтери помоћи да попуне пријаву.

 

 

image_pdfimage_print

Почела вакцинација против COVID19 у Великом Градишту: Председник општине обишао пункт за вакцинацију

У Великом Градишту јуче је почела вакцинација против вируса корона у циљу масовне имунизације становништва.

Том приликом, пункт за вакцинацију у Дому здравља обишао је председник општине Драган Милић у пратњи начелника здравствене заштите одраслог становништва и координатора за вакцинацију Недељка Васића и секретара Црвеног крста Оливера Стојановића.

Како у овој установи кажу, први дан имунизације протекао је по плану. Вакцину је примила 71 особа са пријављеног списка, без нежељених реакција.

Будући да је одазив веома добар очекује се да наредних дана буде имунизован већи број лица. На тај начин се исказује одговорност најпре према себи, а затим и према својим ближњима.

Пријављивање за вакцинацију могуће је телефоном преко позивног центра на број 0800222334, од 8 до 20 сати сваког данa, преко упитника на сајту e-uprave коjeм се може приступити и преко сајта општине Велико Градиште као и одласком у Црвени крст Велико Градиште, од 8 до 14 часова.

Фото: Оливер Стојановић

 

image_pdfimage_print

Jaвно надметање за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 24. ст. 4. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020 и 38/2020), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2020. до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020) и решења Председника општине Велико Градиште број: 464-10/2021-01-2 од 20.1.2021. године,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди на привремено коришћење јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чине следеће локације:

-Локација број 2 – к.п. број 393 КО Велико Градиште, код Дома здравља, Објекта: 2 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност. На предметној локацији дају се на коришћење два појединачна места (бр. 1 и бр. 2), свако површине до 10,5 m². Почетна цена за коришћење појединачног места на локацији износи 18,00 динара/m² дневно.

-Локација број 15 – источни део к.п.бр. 531 Ко Велико Градиште, Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m². Почетна цена за коришћење локације износи 18,00 динара/m² дневно.

II  Предмет јавног надметања – локације налазе се у Великом Градишту, а на привремено коришћење се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну, канализациону или водоводну мрежу сноси будући корисник локације.

III  Локација се даје у закуп на период до 10 година, односно до истека важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године.

Изабрани корисник је дужан да садржаје предвиђене Програмом из претходног става овог огласа, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ накнаде за коришћење локације корисник је дужан да плаћа у складу са Уговором који ће у року од 30 дана од достављања решења о додели локације на привремено коришћење закључити са корисником, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 01.02.2021. године са почетком у 11:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 5.670,00 динара и поднесу пријаву за учешће, поштом или лично у писарници Општинске управе а за Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, у Великом Градишту Житни трг 1.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарници Општинске управе до 10,00 часова дана 01.02.2021. године.

Депозит се плаћа на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве и са назнаком „не отварати“.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже копија решења о упису у регистар привредних субјеката код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број, број личне карте и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број и мора бити потписана. Уз пријаву, предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 2,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 32/2020) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр. 11, где је могуће извршити увид у документацију и скицу локације која је предмет закупа.

Број: 464-10/2021-01-2,

Дана: 20.1.2021. године.

Руководилац Одељења
Стефан Стевић

 

 

image_pdfimage_print

Кол центар Црвеног крста Велико Градиште за информације о имунизацији становништва

По наредби Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште, Црвени крст Велико Градиште формирао је кол центар за грађане којима су потребне додатне информације везане за масовну имунизацију становништва против вируса КОВИД-19.

Грађани који немају приступ интернету и нису у могућности да се пријаве за вакцинацију електронски или телефоном могу да дођу са личном картом у просторије Црвеног крста Велико Градиште (Обала краља Петра Првог бр. 21), од 8 до 14 часова, где ће им волонтери помоћи да се пријаве.

Бројеви телефона за све информације су:

012/662-207

065/38-37-666

064/01-80-565

062/84-05-411

060/03-87-716

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print