Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-154/2020-01-2
Датум: 1.12.2020. године
Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у циљу спречавања ширења заразне болести   COVID-19,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 1.12.2020. године  донео је

 

З А К Љ У ЧА К  

Због погоршане епидемиолошке ситуације oргани општине, јавне установе и предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште настављају да раде до 13,00 часова,  уз  што краће задржавање странака у пословним просторијама, поштовање прописане физичке дистанце, ношење заштитних маски и поштовање прописаних превентивних мереа заштите.

Запосленима омогући рад од куће свуда где природа посла то дозвољава.

Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште радно време ће организовати у складу са потребама родитеља.

 

Командант штаба

Драган Милић