Закључак Штаба за ванредне ситуације о одређивању посебних мера заштите

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88- 144/2020-01-2
Датум: 23.11.2020. године
Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 23.11.2020. године донео је

З А К Љ У ЧА К

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ

 

1. Због погоршане епидемиолошке ситуације радно време општинске управе, јавних установа и предузећа на територији општине Велико Градиште од 23.11.2020. године до 1.12.2020. године биће до 13.00 часова.

2. Рад организовати тако да се обезбеди што краће задржавање странака у пословним просторијама уз поштовање прописане физичке дистанце, а предност треба дати коришћењу електронских сервиса кад год је могуће.

3. Запосленима омогући рад од куће свуда где природа посла то дозвољава.

4. Сви запослени су обавезни да носе заштитне маске и поштују прописане превентивне мере заштите.

5. Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште радно време ће организовати у складу са потребама родитеља.

Командант штаба

Драган Милић

image_pdfimage_print