Обавештење о одлагању јавног надметања по Огласу број: 464-226/2020-06 и Огласу број: 464-200/2020-06

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464226/2020-06
Датум: 5.11.2020 године
Велико Градиште 

 

Сагласно Решењу број 530-512-01303/2020-10 од 3.11.2020. године санитарног инспектора Одсека за санитарни надзор Пожаревац, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове Министарства здравља РС, а у вези спровођења јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта из јавне својине заказаног за 10.11.2020. године у 10.оо и 11.оо часова по Огласу број: 464-226/2020-06 од 6.10.2020. године и Огласу број: 464-200/2020-06 од 6.10.2020.године Општинске управе општине Велико Градиште,

Начелник Општинске управе општине Велико Градиште издаје следеће,

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо заинтересована физичка и правна лица да се услед околности узрокованих заразном болешћу – COVID 19 ОДЛАЖЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ради отуђења грађевинског земљишта из јавне својине, заказано за 10.11.2020. године у 10.оо и 11.оо часова по Огласу број: 464-226/2020-06 од 6.10.2020. године и Огласу број: 464-200/2020-06 од 6.10.2020. године, а из разлога доношења решења којим се налаже мера кућне изолације председника комисије задужене за спровођење поступка.

Јавно надметање ОДРЖАЋЕ СЕ у згради Општинске управе општине Велико Градиште дана 13.11.2020. године:

– у 10.оо часова, соба број 25/5 – по Огласу број: 464-200/2020-06 од 6.10.2020. године;

– у 11.оо часова, соба број 11 – по Огласу број: 464-226/2020-06 од 6.10.2020. године.

Остали услови и рокови из огласа о јавном надметању остају непромењени.

Ово обавештење објавити на огласној табли и званичком сајту општине Велико Градиште.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић

image_pdfimage_print