Сазив 3. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 23.10.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2019),

 

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23. OKТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК)    

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остваривању буџета за период јануар-јун 2020 године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину,
 5. Предлог Одлуке о закључивању Споразума о међуопштинској сарадњи на развијању Географског информационог система, (ГИС),
 6. Предлог Одлуке о допуни Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2019),
 8. Предлог Програма о измени Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године,(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 13/2020 и 31/2020),
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“ ,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Акредитоване установе Дома здравља Велико Градиште за 2020. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2020. годину са финансијским планом,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2020. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада за 2020. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана рада и програма и финансијског плана за 2020. годину ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2020. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог финансијског плана за 2020. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог измене финансијског плана за 2020. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 24. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велиико Градиште и Голубац,
 25. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о утврђивању предлога кандидата за састав Комисије за вођење поступка враћања земљишта које је прешло у друштвену својину,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“, Средњево,
 29. Предлог Решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села,
 30. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвене делатности,
 31. Предлог Решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине,
 32. Предлог Решења о именовању Одбора за награде и признања,
 33. Предлог Решења о именовању Одбора за представке и притужбе,
 34. Предлог Решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарствои и стамбено-комуналне делатности,
 35. Предлог Решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,
 36. Предлог Решења о именовању Савета за младе,
 37. Предлог Решења о именовању Комисије за родну равнопавност.
 38. Предлог Решења о именовању Комисије за прописе.

Број: 06-45/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац,с.р.

image_pdfimage_print