Oбавештење у вези Јавног надметања заказаног за дан 10.11.2020. године (са исправком)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464226/2020-06
Датум: 22.10.2020 године
Велико Градиште
 
 

На основу Решења Председника општине Велико Градиште број 464-232/2020-01-2 од 20.10.2020. године, којим је делимично стављено ван снаге Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште број 464-232/2020-01-2 од 5.10.2020. године,

Начелник Општинске управе општине Велико Градиште издаје следеће, 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештавамо заинтересована физичка и правна лица да катастарска парцела број 114 (исправка) „Маршала Тита“ укупне површине 603 m2 у КО Рам која је Огласом број 464-226/2020-06 од 6.10.2020. године понуђена ради отуђења из јавне својине општине Велико Градиште, неће бити предмет отуђења на јавном надметању заказаном за дан 10.11.2020. године са почетком у 11.00 часова.

Евентуалне пријаве које поднесу заинтересована лица ради учешћа у поступку отуђења поменуте парцеле неће се разматрати, већ ће бити враћене њиховим подносиоцима као и депозит који ова лица буду уплатила на рачун општине Велико Градиште.

За отуђење осталих парцела понуђених наведеним огласом, јавно надметање биће одржано у складу са условима из огласа.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић

image_pdfimage_print