1

Обавештење о јавном увиду поводом израде Просторног плана општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-23/2019-06
Датум: 30.10.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Просторног плана општине Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана од 30. oктобра 2020.године до 30. новембра 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

У току јавног увида планирана је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са „COVID-19“ вирусом и мерама прописаних одстране надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове канцеларија број 11 и на сајту општине. На сајту општине Велико Градиште биће доступна и презентација планског документа.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде Просторног плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно до 30. новембра 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Термин јавне седнице комисије за планове општине Велико Градиште биће одређен накнадно, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и о истом ће јавност бити благовремено обавештена.

Нацрт Плана – линк за преузимање

Презентација

Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове

 
Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Закључак Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште
Три виолине Јана Немчека уступљене Музичкој школи “Стеван Мокрањац“ у Великом Градишту

Три виолине познатог градитеља овог инструмента, Јана Немчека из Ковачице, данас су свечано предате на коришћење Музичкој школи “Стеван Мокрањац“, у просторијама издвојеног одељења у Великом Градишту.

Виолине је уступио Фонд “Властимир Павловић Царевац“ који их је добио на поклон поводом прошлогодишњег, јубиларног, 25. Музичког фестивала “Царевчеви дани“.

На малој свечаности, у присуству директора Музичке школе, Зорана Марића, начелнице Општинске управе општине Велико Градиште, Сање Стојадиновић, и председника Фонда, Мирослава Стојковића, чули су се и звуци овог префињеног инструмента у извођењу професорке ове школе.

“Музичка школа у Великом Градишту већ преко 20 година егзистира.“, подсетио је директор Марић, наводећи да је простор издвојеног одељења адаптиран десетогодишњим улагањем општине, али да се ускоро очекује комплетно уређење зграде из средстава Агенције за јавна улагања Републике србије чиме ће зграда школе постати, како је рекао, модерна, врхунска и једна од лепших у Србији.

“Опшптина Велико Градиште је један светао пример улагања у школе. И ове три виолине, врло вредне су поклон општине и Фонда “Властимир Павловић Царевац“ Музичкој школи јер ми чинимо напоре да овде развијемо класу виолине. Сваке године, за Дан школе добијемо по један вредан инструмент – до сада смо добили саксофон, кларинете, флауте, виолине док је део инструмената из основног фонда централне школе. Купили смо и један заиста вредан концертни клавир, у плану је да се купи још један. Кад добијемо и зграду ово је бити својеврстан културни центар – на спрату је предвиђена и мала концертна сала која ће служити школи и граду.“.

“Фонд “Властимир Павловић Царевац“ основан је пре неколико година, одлуком Скупштине општине Велико Градиште, са циљем да чува име, лик и дело Властимира Павловића Царевца и да негује народну музику на темељима основних вредности српске народне уметности.“, рекао је председника Фонда, Стојковић. Он је подсетио на племенито дело Јана Немчека који сваке године победнику “Царевчевих дана“ поклања вредну виолину, а прошле године и овом фонду три изузетна примерка које ће, од данас, користити полазници Музичке школе.

Музичка школа уско је везана и за Фестивал “Царевчеви дани“ у чији рад је од почетка укључена кроз одржавање Кампа виолиниста у Костолцу, учествовање у жирију и Савету фестивала и другим активностима.

 
Oбавештење у вези Јавног надметања заказаног за дан 10.11.2020. године (са исправком)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464226/2020-06
Датум: 22.10.2020 године
Велико Градиште
 
 

На основу Решења Председника општине Велико Градиште број 464-232/2020-01-2 од 20.10.2020. године, којим је делимично стављено ван снаге Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште број 464-232/2020-01-2 од 5.10.2020. године,

Начелник Општинске управе општине Велико Градиште издаје следеће, 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештавамо заинтересована физичка и правна лица да катастарска парцела број 114 (исправка) „Маршала Тита“ укупне површине 603 m2 у КО Рам која је Огласом број 464-226/2020-06 од 6.10.2020. године понуђена ради отуђења из јавне својине општине Велико Градиште, неће бити предмет отуђења на јавном надметању заказаном за дан 10.11.2020. године са почетком у 11.00 часова.

Евентуалне пријаве које поднесу заинтересована лица ради учешћа у поступку отуђења поменуте парцеле неће се разматрати, већ ће бити враћене њиховим подносиоцима као и депозит који ова лица буду уплатила на рачун општине Велико Градиште.

За отуђење осталих парцела понуђених наведеним огласом, јавно надметање биће одржано у складу са условима из огласа.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић
Општина Велико Градиште и ЈП ЕПС заједно до унапређења ГИС система

На иницијативу општине Велико Градиште, данас je у овој локалној самоуправи одржан састанак са представницима ЈП ЕПС у циљу унапређења ГИС система општине Велико Градиште и потписивањa споразума о размени података.

Иницијатива је прихваћена од стране генералног директора ЕПС-а, господина Милорада Грчића, и у циљу дефинисања могућности сарадње предложено је одржавање заједничког састанка.

Поред председника општине, ДраганаМилића, и руководилаца Одељења за локални економски развој и Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Јасмине Штрбац и Стефана Стевића, као представници ЕПС-а састанку су присустовали Љубодраг Јосиповић, шеф Службе за стратегију и развој ИKТ, Предраг Радосављевић, директор Сектора за одржавање приобаља ХЕ Ђердап, Горан Милорадовић, шеф геодетске Службе Огранка Kостолац, Љубиша Николић, директор ОТУ Пожаревац, Дарко Међедовић, директор Сектора за подршку ДЕЕС, и Биљана Бељаковић, шеф Службе за подршку ДЕЕС Kрагујевац – ОДС ЕПС Дистрибуција.

Закључак овог скупа је обострани интерес ЕПС-а и општине Велико Градиште да се успостави предложена сарадња као и размена података између ова два субјекта у оквиру ГИС система што ће и једнима и другима омогућити лакши и ефикаснији рад.
Обавештење одборницима о месту одржавања Скупштине општине за 23.10.2020.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 06-45/2020-01-1
Датум: 21.10.2020. год.
Велико Градиште

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поштовани,

Због новонастале ситуације изазване корона вирусом, као и поштовања свих прописаних мера заштите, обавештавамо Вас да ће се 3. редовна седница Скупштине општине Велико Градиште заказана за 23.10.2020. године са почетком у 10 часова, уместо у сали Скупштине општине Велико Градиште, одржати у сали Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ у улици Кнеза Лазара бр. 28 са дневним редом који вам је достављен.

Хвала на разумевању

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац
Апел за поштовање мера превенције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88- 125 /2020-01-2
Датум: 21.10.2020. године
Велико Градиште

АПЕЛ ЗА ПОШТОВАЊЕ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

 

Поштовани суграђани,

У циљу спречавања  ширења заразе изазване вирусом COVID – 19,  молимо вас да се  придржавате општих и посебних мера заштите, како би смо осигурали безбедност и сачували своје здравље и здравље својих најближих.

Стим у вези важно је поштовати  прописане мере превенције увек и на сваком месту, држати физичку дистанцу, користити личну заштитну опрему – маске, поштовати прописано радно време угоститељских објеката, продавница и малопродајних трговинских објеката (до 23 часа), дозвољени број особа на јавним окупљањима у отвореном и затвореном простору (30).

Имајући у виду да предстоји време слава важно је поштовати превентивне мере и избегавати окупљање већег броја људи, јер свако масовније окупљање представља потенцијални ризик заразе.

Неодговорно понашање и неношење маски у затвореним просторима представља, поред угрожавања сопственог здравља, здравља других људи и непоштовања закона, својеврсно непоштовање здравствених радника који су понели највећи терет борбе против коронавируса.

Једино уз висок ниво дисциплине и одговорности можемо победити вирус, а свако непоштовање мера нас удаљава од овог коначног циља.

Будимо и даље одговорни и поштујмо прописане мере.


Командант штаба

Драган Милић
Рамско путовање у средњи век

Да ли сте се икада запитали како би било вратити се у средњи век, како су људи били обучени, како су ловили, шта су јели и какав је био њихов стил живота? Пут кроз време догодио се ове суботе на Рамској тврђави. Живописна тврђава, на један дан, оживела је дух прохујалих времена -витезови, Робин Худ, прелепе девојке у средњовековним хаљинама, птице обучене за лов, вино и најквалитетнија властелинска трпеза накратко су нас вратиле у мистична и бајковита времена.

Јутро је почело бурно, чланови Друштва соколара Србије ловили су са својим нераздвојним пријатељима, небеским ловцима. Разноврсност птица грабљивица Србије, њихов значај у природи и статус у животној заједници дошли су до правог изражаја у шумама оближње Горице. Лову су присуствовала два ловачка удружења – “Голуб” Велико Градиште и “Фазан” Средњево. Ловачка секција из Рама припремила је ручак од дивљачи за све учеснике манифестације, а на трпези су се нашли гулаш и месо дивљачи спремљени под сачем.

Тачно у подне на тврђаву су ушетали витезови у препознатљивим оклопима и мачевима од кованог гвожђа. Посетиоци су имали прилику да сазнају неке занимљивости о томе ко су били и како су изгледали српски витезови. Чланови Удружења за очување старих заната и вештина „Бели орлови“ објашњавали су туристима како су ковани средњовековни мачеви и зашто је комплетан оклоп средњовековног витеза вредео као педесетак најбољих грла говеда. За витезовима, у тврђаву су ушетали соколари са својим племенитим птицама који су се придружили породици Николић, одгајивачима изложбених птица грабљивица. Овој занимљивој поворци највише су се обрадовали најмлађи, али и они старији, опчињени магијом средњег века, прохујалим временима и различитим цивилизацијама које су се смењивале на овим просторима.

Испред тврђаве, најбоље винарије Србије представиле су своја вина, а посетиоци су радо дегустирали и давали оцену врсним познаваоцима најбољих сорти грожђа. Продајна изложба привукла је и домаће винаре, али и  све љубитеље “божјег напитка” који су, као туристи, дошли у обилазак тврђаве.

Доживљај је употпунила и средњовековна музика па је Рамска тврђава, као домаћин, својим оригиналним амбијентом и сликовитом архитектуром повезала модерног човека данашњице и чуваре традиције, старих вештина и заната.

Извор: Туристичка организација Велико Градиште
Фото: Туристичка организација Велико Градиште
Сазив 3. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 23.10.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2019),

 

САЗИВАМ

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23. OKТОБАР 2020. ГОДИНЕ (ПЕТАК)    

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остваривању буџета за период јануар-јун 2020 године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину,
 5. Предлог Одлуке о закључивању Споразума о међуопштинској сарадњи на развијању Географског информационог система, (ГИС),
 6. Предлог Одлуке о допуни Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2019),
 8. Предлог Програма о измени Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године,(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 13/2020 и 31/2020),
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“ ,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Акредитоване установе Дома здравља Велико Градиште за 2020. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2020. годину са финансијским планом,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2020. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада за 2020. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана рада и програма и финансијског плана за 2020. годину ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Годишњег програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2020. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог финансијског плана за 2020. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог измене финансијског плана за 2020. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 24. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велиико Градиште и Голубац,
 25. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о утврђивању предлога кандидата за састав Комисије за вођење поступка враћања земљишта које је прешло у друштвену својину,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“, Средњево,
 29. Предлог Решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села,
 30. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвене делатности,
 31. Предлог Решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине,
 32. Предлог Решења о именовању Одбора за награде и признања,
 33. Предлог Решења о именовању Одбора за представке и притужбе,
 34. Предлог Решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарствои и стамбено-комуналне делатности,
 35. Предлог Решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,
 36. Предлог Решења о именовању Савета за младе,
 37. Предлог Решења о именовању Комисије за родну равнопавност.
 38. Предлог Решења о именовању Комисије за прописе.

Број: 06-45/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац,с.р.
Најуспешнијим грађанима додељена признања у виду општинских награда и плакета

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, и председник Скупштине општине, Владимир Штрбац, уручили су у среду 14. октобра, заслужним удружењима и појединцима општинске награде и повеље које се додељују поводом Дана општине Велико Градиште.

Због епидемиолошке ситуације овај општински празник није организован у време и на начин како се традиционално обележава па је добитницима признање за њихов допринос одано овом приликом, у присуству челних људи општине.

“Општинско руководство је сматрало да људи који су ове награде добили треба да их приме и да, на овако један скроман начин. то обележимо. Нека политика и наше државе, а и наше општине заправо јесте да су људи, на неки начин, наше највеће богатство и тиме смо се и водили. С једне стране, борбом против ковида, што заправо представља борбу за сваког нашег човека, с друге стране и овом доделом општинских награда желели смо да симболично прикажемо да је и то брига за оно што ми имамо у нашој општини и што је највредније.“, рекао је, отварајући овај свечани скуп, председник Скупштине општине.

Да је најуспешнијима неопходно одати признање и тај тренутак нарочито обележити, сложио се и председник општине у свом обраћању. Он је, овом приликом, уједно представио и рад локалне самоуправе у претходној и овој години, између два Дана општине који се иначе празнује 02. августа.

“Поменућу да смо имали годину избора, у којој се изабран нови тим у општини, не бих рекао да је то руководство, то је једна радна обавеза за те људе, за све нас који ћемо да будемо на челу наше општине и да одрадимо послове које смо зацртали у наредне четири године. Протекла година, и уопште период, карактерише неколико ствари – могу да дам оцену да је урађено доста, много више него што смо планирали, у неким сегментима чак и неколико пута више, као што је асфалтирање улица преко 30 километара, урађена је спротска хала, рађено је на водвоводу, вртићу, Рамској тврђави, на развоју туризма и многим другим садржајима. Пре свега, захваљујући добром односу са Владом Републике Србије и средствима која смо добили од Владе и тиму који ради на пројектима прекограничне сарадње и пројектима који су доносили средтва у нашу општину.“, нагласио је Милић.

Како је рекао, веома је поносан на изузетну сарадњу са Владом РС будући да су ову малу општину посетили председник Републике Србије, у три наврата, председница Владе, потпредседница Владе, госпођа Михајловић, са читавим кабинетом, потпредседник Љајић, министри Ружић, министри спорта, просвете, културе и други те изразио захвалност за такву сарадњу.

“Тај тренд треба наставити у наредном периоду јер само тако можемо да донесемо бољитак нашој општини. То су, пре свега, два капитална пројекта – брза саобраћајница од аутопута до општине Велико Градиште и Голубац и аеродром на Сребрном језеру, да не помињем асфалтирање, воду, канализацију, итд. Мислим да овај тим има снаге и може да уђе у “лигу шампиона“, да се изборимо за то, да завршимо доста започетих послова, завршимо неке нове садржаје, а све за добробити општине Велико Градиште“, поручио је председник ове општине.

Награђенима је честитао речима: “Морам да кажем једну ствар – ја само стварно поносан што живим са вама, мислим на вас награђене, у овом граду. Ви сте још бољи тим него што смо ми, или исти као и ми, јер сте достигли неки врхунац у својим пословима, то не значи да не можете још квалитетније и боље, надам се да ће тако да буде. Ви сте допринели да наша општина буде препознатљива било да је то у спорту, пољопривреди, производњи меда, као фирма која обавља неку привредну делатност, или чак Црвени крст или месна заједница, ватрогасци, студенти, ученици, заиста треба да се поносимо што смо чланови ове наше заједнице. Наравно, поред вас награђених, има још вероватно људи који су слични као ви, али који ће неком другом приликом да добију признања. Ја вам од срца ечститам и желим д ову нашу општину пропагирате што више да људе који нам долазе у госте дочекамо као добри домаћини. Ми немамо резервну варијанту – имамо општину Велико Градиште у којој живомо и у којој треба да дамо свој максимум.“.

Награде су добили, као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, Радомир Величковић из Великог Градишта у области спорта, Јовица Јанковић из Великог Градишта у области пољопривреда-ратарство, Фудбалски клуб „Сираково“ из Сиракова у области спорта, Катарина Милошевић из Великог Градишта у области образовања као ученик генерације, Слободан Боба Ковач из Великог Градишта у области спорта и афирмације општине, Фабрика уља „Дунавка“ д.о.о. Велико Градиште, у области привреде, Фарма пчела Живковић из Бискупља, у области пољопривреде и руралног туризма, Удружење жена „Златна рука“ Ђураково-Поповац за афирмацију општине, Месна заједница Љубиње за афирмацију насељеног места, Пекара „Ема“ Велико Градиште, у области привреде-предузетништва, Никола Марковић из Курјача, у области образовање као најбољи студент општине, и Црвени крст Велико Градиште, у области хуманитарног рада. Физичка лица добила су, као награду, и по 20.000 динара.

Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, развоја и афирмације општине Велико Градиште. Од момента проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије корона вируса припадници Ватрогасно-спасилачке јединице, бројни волонтери, чланови ловачких удружења ставили су све своје ресурсе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације и до последњег дана ванредног стања ативно су учествовали и дали велики допринос успешној борби Штаба током пандемије пруживши велику и несебичну помоћ свом, а нарочито најугроженијем делу становништва наше општине. Овом приликом, повеља је уручена Ватрогасно спасилачкој јединици Велико Градиште, Ловачком удружењу „Голуб“ Велико Градиште и Ловачком удружењу „Фазан“ Средњево.

У име свих добитника поруку захвалности са ове свечаности упутио је студент пете године Медицинског факултета Универзитета у Београду, Никола Марковић: “Мени је данас припала част да се обратим овом уваженом скупу и захвалим на указаној части да понесем име почасног грађанина наше општине, односно награду за најбољег студента.“.

Као натпросечан ученик и студент, Никола је и током школовања низао награде општине: “Неочекивано у овом тренутку, уследила је додела овог, за мене изузетно значајног признања. За мене је то доказ да општина у којој сам рођен наставља да прати моје школовање и да ми даје даљу подршку да наставим са својим радом, пре свега у својој земљи. у данашње време, кад још увек траје одлазак наших људи, пре свега младих школованих, у земље западне Европе, овакви знаци пажње свакако дају велики подстрек младом човеку да остане у својој земљи и са својим народом.“. Марковић је указао и на великане Великог Градишта уз поруку грађанима да бар покушају да достигну њихове успехе и наставе да чувају име ове општине и краја. Он је, уједно, као будући здравствени радник, позвао све да се придржавају противепидемијских мера, указујући тако на важност солидарности и бригу о другим људима.

Добитници награда имали су прилику да погледају и промотивни филм општине Велико Градиште “Година искушења“ о достигнућима ове локалне самоуправе у претходном периоду.