РРА Пожаревац: Привредници у сектору прераде млека и производње сирева из региона Браничево-Подунавље унапређују своје пословање уз подршку Европске уније

У оквиру пројекта „Најбоље из БП“ који реализује Регионална развојна агенција (РРА) „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма EU PRO, шест предузећа и предузетника у сектору прераде млека и производње сирева добила су подршку од скоро 800.000 динара за набавку нове опреме.

Ова мала и средња предузећа из Браничева и Подунавља, одабрана путем јавног позива који је спровела РРА „Браничево-Подунавље“, добили су опрему неопходну за усаглашавање са HACCP стандардом и прописима у области безбедности хране, односно осавремењавање производних процеса. Вредност подршке дате појединачним предузећима се креће у распону од 120.000 до 165.000 динара по кориснику.

Тако су за Млекару Марковац СЗТР и Friendly food 2016 доо из Велике Плане, као и за и ЈТЛ Златиборац доо из Смедерева, набављене савремене дигиталне ваге, за Сирану Јовановић из Смедерева ваздушне завесе и сет лабораторијске опреме, за Мил феј оо из Великог Градишта професионална машина за прање, док је Млекара Браћа Раденковић доо из Петровца на Млави добила сет филтера и лабораторијске опреме за контролу квалитета млека и бојлер са припадајућом опремом за соларни систем грејања. Наведена опрема ће директно унапредити процес производње, квалитета и пласмана производа, односно допринеће подизању нивоа конкуретности предузећа на тржишту.

О значају реализоване подршке Звонко Јовановић из Сиране Јовановић је рекао: „Ова опрема нам је значајна како би испунили све захтеве HACCP и HALAL стандарда и на тај начин се припремили за извоз нашег Царског сира на инострана тржишта“, док је Ненад Раденковић из Млекаре Браћа Раденковић нагласио да ће „набављена опрема значајно смањити трошкове производње, а посебно ће допринети високом стандарду производног процеса, кад су у питању безбедност и квалитет производа“.

Кроз претходне активности реализоване у оквиру пројекта, корисници су имали прилику да унапреде своје капацитете и приступ тржишту кроз учешће у обукама, менторинг посете различитих стручњака, студијску посету Словенији и пословно повезивање са потенцијалним партнерима унутар региона, док ће до краја октобра ове године, односно завршетка пројекта, фокус активности бити на унапређењу њиховог дигиталног представљања и маркетинга.

Пројекат „Најбоље из БП – Подршка предузећима за производњу млечних производа у региону Браничево-Подунавље“ спроводи Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, а финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма EU PRO. Циљ пројекта је да предузетницима и малим и средњим предузећима у сектору прераде млека који су регистровани и послују на територији региона Браничево-Подунавље, пружи различите врсте услуга подршке на основу којих ће бити у могућности да унапреде своје пословање и квалитет производа, односно да се боље позиционирају на домаћим и страним тржиштима.

РРА Пожаревац

image_pdfimage_print