Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 02, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29. и 30.09.2020. године.

Вежбе са бојним минско-експлозивним средствима (МЕС) ће се извоедити на простору ВК “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 18.09.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ (НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ) и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима одлазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камења, а који представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и неексплодираних минско-експлозивних средстава и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил или неексплодирано МЕС, свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац